Dátum a čas

Dnes je sobota, 21.4.2018, 9:55:38

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, sobota 21. 4. 2018
20 °C 5 °C
jasná obloha, západný vánok
vietorZ, 1.46m/s
tlak966.89hPa
vlhkosť65%

Navigácia

Obsah

Späť

Uznesenia OZ 1/2016

 

B) určuje :

 

Uznesenie č. 2-6/2016

 

a)Annu Mikulovú    za zapisovateľa zápisnice

b)Moniku Náčinovú, Lýdiu Škultétyovú, Romana Krahulca, za členov návrhovej komisie                               

c)Ľudmilu Turčányiovú , Jána Spišiaka  za overovateľov zápisnice

 

 

Hlasovanie       za :  6   (Krahulec, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti:  0            Zdržal sa:  0

 

Uznesenie č.   2-6/2016  bolo jednohlasne prijaté

 

 

 

Uznesenia 1/OZ/2016

 

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Riečka, konaného dňa 20.1.2016

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

 

  1. Schvaľuje:

Uznesenie č. 1-1/2016


- kúpu pozemkov pod miestnou komunikáciou Za Tonkov podľa kúpnej zmluvy zo dňa 20.1.2016, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia.

Kúpna cena je dohodnutá vo výške  3€/m2, ktorá bude uhradená predávajúcim pri podpise kúpnej  zmluvy.

Náklady s prevodom pozemkov bude hradiť kupujúci - Obec Riečka.

Pozemky boli zamerané Geometrickým plánom  č. 43894691-1/2015, vypracovaného SGS TECHNOLOGY s.r.o., so sídlom M.M. Hodžu 9, Banská Bystrica, IČO: 43894691, dňa 03.02.2015, autorizačne overeného dňa 04.02.2015 Ing. Milanom Timkom, úradne overeného dňa 23.2.2015 Ing. Lenkou Cílikovou, pod číslom 102/2015

Uznesenie č. 1-2/2016

- nájomnú zmluvu zo dňa 20.1.2016 na pozemky, zamerané Geometrickým plánom  č. 43894691-1/2015, vypracovaného SGS TECHNOLOGY s.r.o., so sídlom M.M. Hodžu 9, Banská Bystrica, IČO: 43894691, dňa 03.02.2015, autorizačne overeného dňa 04.02.2015 Ing. Milanom Timkom, úradne overeného dňa 23.2.2015 Ing. Lenkou Cílikovou, pod číslom 102/2015.  Platnosť nájomnej  zmluvy skončí dňom vkladu predmetných nehnuteľností do katastra.

Hlasovanie       za : 7   (Baláž, Krahulec, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti:  0

                        Zdržal sa:  0

 

Uznesenia č. 1-1/2016 – 1-2/2016 boli jednohlasne prijaté.

B) určuje :

Uznesenie č. 1-3/2016

a)Annu Mikulovú    za zapisovateľa zápisnice

b)Jána Spišiaka, Romana Krahulca, Ľudmilu Turčányiovú, za členov návrhovej komisie                               

c)Milana Petrána, Jozefa Baláža  za overovateľov zápisnice

Hlasovanie       za :  za : 7   (Baláž, Krahulec, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti:  0            Zdržal sa:  0

Uznesenie č.   1-3/2016  bolo jednohlasne prijaté

Uznesenie podpísal starosta obce Ing. Marián Spišiak, dňa  20.1.2016

 

 

Vyvesené: 8. 2. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť