Dátum a čas

Dnes je utorok, 20.2.2018, 16:16:06

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, utorok 20. 2. 2018
0 °C -6 °C
slabé sneženie, slabý východný vietor
vietorV, 1.76m/s
tlak958.6hPa
vlhkosť77%
sneženie0.73mm

Navigácia

Obsah

Späť

Uznesenia OZ 3/2017

Uznesenia  3/OZ/2017

 

z pravidelného zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Riečka, konaného dňa 21.4.2017

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

 

  1. Berie na vedomie :

 

Uznesenie č. 3-1/2017

 

-Informáciu zo zasadnutia komisií OZ

-Informáciu o uskutočnených a  plánovaných podujatiach v obci

-Informáciu o uskutočnených a plánovaných prácach v obci

-Informáciu starostu zo stretnutí a porád

-Informáciu o ponuke na spracovanie cirkevných a obecných dejín

-Informáciu o zamestnávaní nezamestnaných v obci 

-Informáciu o schválení dotácií z VÚC pre obec Riečku  a Mikroregión KVV

-Informáciu o zverejnení mapového portálu na internetovej stránke obce

 

Uznesenie č. 3-2/2017

-Správu kontrolórky obce :  Kontrola evidencie pokladničných dokladov v pokladničnej knihe obce Riečka

-Správu kontrolórky obce :  Kontrola inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti v pokladni OÚ

 

Hlasovanie     Za: 7 (Baláž,  Krahulec,  Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)                       Proti : 0

Zdržal sa : 0

 

Uznesenia č. 3-1/2017 až 3-2/2017  boli jednohlasne prijaté.

 

  1. Schvaľuje:

 

Uznesenie č. 3-3/2017

 

-výšku  finančného príspevku na opravu strechy kostola v sume 1.500 €. Financie môžu byť použité na zakúpenie materiálu.  Farský úrad predložil  ponuky  na opravu strechy kostola vo výške 4.800 – 5.000 €.

 

Uznesenie č. 3-4/2017

 

- Finančné prostriedky na opravy miestnych komunikácií do výšky 43.000,- €. Úseky boli vybraté komisiou obecného zastupiteľstva za účasti všetkých poslancov.

 

Hlasovanie     Za: 7  (Baláž, Krahulec, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                       Proti : 0

                        Zdržal sa : 0

 

Uznesenia č. 3-3/2017 až 3-4/2017  boli jednohlasne prijaté.

 

 

  1. Súhlasí

 

Uznesenie č. 3-5/2017

 

-so zakúpením digitálnej  rozhlasovej ústredne  s rôznymi funkciami po zaslaní cenovej ponuky v sume do 2.500,- €

 

Hlasovanie     Za: 7  (Baláž, Krahulec, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                       Proti : 0

                        Zdržal sa : 0

 

Uznesenie č. 3-5/2017 bolo jednohlasne prijaté.

 

 

  1. Určuje:

 

Uznesenie č. 3-6/2017

 

 

a)Annu Mikulovú za zapisovateľa zápisnice

b)Lýdiu Škultétyovú, Jozefa Baláža, Jána Spišiaka  za členov návrhovej komisie

c)Milana Petrána a Moniku Náčinovú  za overovateľov zápisnice

 

Hlasovanie     Za: 7 (Baláž, Krahulec, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                       Proti : 0

                        Zdržal sa : 0

 

Uznesenie č. 3-6/2017  bolo jednohlasne prijaté.

 

 

 

Uznesenie podpísal starosta obce Ing. Marián Spišiak, dňa : 25.4.2017

 

Vyvesené: 9. 5. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť