Dátum a čas

Dnes je sobota, 21.4.2018, 9:51:40

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, sobota 21. 4. 2018
20 °C 5 °C
jasná obloha, západný vánok
vietorZ, 1.46m/s
tlak966.89hPa
vlhkosť65%

Navigácia

Obsah

Späť

Uznesenia OZ 6/2016

Uznesenia  6/OZ/2016

 

z pravidelného zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Riečka, konaného dňa 20.10.2016

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

 

  1. Berie na vedomie :

 

Uznesenie č. 6-1/2016

 

-informácie zo zasadnutia komisií

-informácie o uskutočnených a plánovaných podujatiach v obci

-informácie o uskutočnených a plánovaných prácach v obci

-informácie o plánovaných zámeroch v obci na rok 2017

-informáciu o  miestnom poplatku za rozvoj

-informáciu Štátnej ochrany prírody o zaradení území v k.ú. Riečka do národného zoznamu území európskeho významu (lokalita Dedkovo, lokalita Riečanské lúky)

-informáciu o podaných projektoch z operačného programu Rozvoja vidieka

-informáciu o materskej škole

 

Uznesenie č. 6-2/2016

 

Správy kontrolórky obce :

1/ Kontrola plnení uznesení obecného zastupiteľstva obce Riečka

2/ Kontrola evidencie pokladničných dokladov v pokladničnej knihe obce Riečka

3Kontrola inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti v pokladni OÚ v zmysle § 29, ods.3 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

 

Hlasovanie     Za: 7 (Baláž,  Krahulec, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                       Proti : 0

                        Zdržal sa : 0

 

Uznesenia č. 6-1/2016 až 6-2/2016  boli jednohlasne prijaté.

 

  1. Schvaľuje:

 

Uznesenie č. 6-3/2016

 

- Prílohu č. 2 k zmene rozpočtových pravidiel

 

Hlasovanie     Za: 7 (Baláž, Krahulec, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                       Proti : 0

                        Zdržal sa : 0

 

Uznesenie č. 6-3/2016 bolo jednohlasne prijaté.

 

  1. Určuje:

 

Uznesenie č. 6-4/2016

 

a)Annu Mikulovú za zapisovateľa zápisnice

b)Lýdiu Škultétyovú, Romana Krahulca a Jozefa Baláža za členov návrhovej komisie

c)Milana Petrána a Ľudmilu Turčányiovú za overovateľov zápisnice

 

Hlasovanie     Za: 7 (Baláž, Krahulec, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                       Proti : 0

                        Zdržal sa : 0

 

Uznesenia č. 6-4/2016 bolo jednohlasne prijaté.

 

Uznesenie podpísal starosta obce Ing. Marián Spišiak, dňa : 21.10.2016

 

Vyvesené: 24. 10. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť