Odpady

Odpady

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Odpady

 

Nápojové kartóny

 

O Z N A M

Oznamujeme občanom, že vývoz pevného domového odpadu bude od augusta 2019 zmenený – v obci Riečka  namiesto  pondelka, bude vývoz bývať v utorok.

a tiež v časti Riečka - Nevoľné bude vývoz PDO bývať v utorok. 

 

 

Rozpis separovaného zberu v našej obci - 2019 :

6.6.2019

2.7.2019

8.8.2019

5.9.2019

3.10.2019

označenie separovaných odpadov

 

úroveň triedenia komunálnych odpadov

 

Informácie o systéme zberu odpadu

Pre zber komunálnych odpadov z domácností sa používajú: 110 l (kovové), 120 l  a 240 l nádoby (umelé).     Tieto nádoby sú z domácností vyvážané  1x, alebo 2x mesačne. Interval vývozu je označený farebnou značkou na nádobe.

1100 l kontajner je pristavený pri obecnom úrade, pri cintoríne  a pri garážach. Tieto kontajnery sú určené pre odpad, ktorý tvorí obec a tiež záhradkári, ktorí si hradia poplatok za komunálny odpad paušálne. Obec viackrát v roku vyváža nadrozmerný odpad. Termíny vývozu sú zverejňované obvyklým spôsobom. Miesto zberu je vyhradené pri obecnom úrade.

V obci Riečka máme kontajnery na separovaný zber rozmiestnené takto  :

                         Plasty   sklo      papier     drobné kovy                 PDO

Pri Garážach :    4          1                 -                  1                            1

Obecný  úrad :    5         3                 1                 1                            1

Pri  Salaši :          2         1                 -                  -                            3

(Nevoľné)

 

Plasty sa zbierajú do vriec  a 1x mesačne sa vyvážajú spred domácností v jednorázových žltých vreciach. Vrecia na plasty obdrží každá domácnosť v priebehu mesiaca január 2019. Termín vývozu je zverejnený na vývesných tabuliach a na stránke obce. Využívanie zberu plastov do vriec je potrebné využívať aj z dôvodu, že objem 1100 l kontajnerov je nepostačujúci.

Elektroodpad je vyvážaný viackrát v roku a termíny vývozu sú zverejňované obvyklým spôsobom. Miesto zberu je vyhradené pri obecnom úrade.

Súčasne s elektroodpadom je zbieraný aj väčší kovový odpad.

 

Triediť komunálny odpad je povinný každý obyvateľ, fyzická osoba – pôvodca odpadu. Pokiaľ sa v obci nebude odpad triediť v dostatočnej miere, bude obec za odpad  na skládke platiť podstatne viac, čo sa premietne do poplatku pre občanov. 

 Nádoby na zmesový komunálny odpad a triedený odpad musia byť v deň zberu prístupné.

Správne separovanie odpadu

 

Rozpis separovaného zberu v našej obci - 2019 :

11.1.2019

6.2.2019

7.3.2019

4.4.2019

9.5.2019

6.6.2019

2.7.2019

8.8.2019

5.9.2019

 

ODVOZ NÁDOB NA PDO V TERMÍNE RAZ ZA MESIAC  /červené označenie/

ROK 2019

 

7.1.                                 4.2.

4.3.                                 1.4.

29.4.                              27.5.

24.6.                              22.7.

19.8.                             16.9.         

14.10.                           11.11.

9.12.

 

Nádoby označené modrým pásom sú vyvážané každé dva týždne /termín vývozu vždy medzi uvedenými dátumami/.

Poplatok za odvoz PDO na rok 2019:

Modré označenie:                      50 Eur

Červené označenie:                  25 Eur

Zľavy pre občanov nad 70 rokov :  18 Eur

 

ODVOZ NÁDOB NA PDO V TERMÍNE RAZ ZA MESIAC  /červené označenie/

ROK 2019- Riečka - Nevoľné

 

9.1. , 6.2., 6.3., 3.4., 1.5., 29.5., 26.6.,

 24.7., 21.8., 18.9., 16.10., 13.11., 11.12.

 

Nádoby označené modrým pásom sú vyvážané každé dva týždne /termín vývozu vždy medzi uvedenými dátumami/.

 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK