Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
7. 7 .2017

Kúpna zmluva

01

150,00 EUR Jedenstopäťdesiat €

JUDr. Planieta a manž. Lucia

Obec Riečka

21. 6 .2017

Zmluva o bezodplatnom prevode pozemkov

00387/2017

Neuvedené

Slovenský pozemkový fond

Obec Riečka

9. 6 .2017

Zmluva o dielo

05/2017

43 696,00 EUR Štyridsaťtritisícšesťstodeväťdesiatšesť

Renovia, s.r.o.

Obec Riečka

17. 3 .2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 098,00 EUR

Anna Lamperová

Obec Riečka

14. 3 .2017

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

605,00 EUR

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Riečka

8. 3 .2017

kúpna zmluva

Kúpna zmluva

405,00 EUR

Ján Šepeľa a manž.

Obec Riečka

25. 5 .2016

Zmluva o kúpe pozemkov

Zmluva o prevode pozemkov

2 727,00 EUR

Anna Čermáková a ost.

Obec Riečka

9. 3 .2016

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR

Miloš Čermák

Obec Riečka

1. 2 .2016

Rekonštrukcia a modernizácia VO v obci Riečka

Dodatok č.6

0,00 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Riečka

9. 8 .2020

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom

triedený odpad

48,95 EUR

Marius Pedersen

Obec Riečka

9. 8 .2020

Zmluva o spolupráci a propagácii

Zmluva o spolupráci a propagácii

500,00 EUR

Stredné Slovensko OOCR

Obec Riečka

9. 8 .2020

Dodatok ku kúpnej zmluve

Dodatok č. 1, 2

0,00 EUR

Anna Čermáková a ost.

Obec Riečka

9. 8 .2020

Pavol Michalík

Kúpna zmluva

1 305,00 EUR

Obec Riečka

Pavol Michalík

9. 8 .2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

60,00 EUR

Ing. Jozef Kreutz

Obec Riečka

9. 8 .2020

poistenie obecného majetku

pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

235,23 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Riečka

9. 8 .2020

poistenie majetku

Poistná zmluva

175,05 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Riečka

9. 8 .2020

Revitalizácia športovej plochy v obci Riečka

Zmluva o dielo

1 400,00 EUR

Ing. Vladimír Kmeť

Obec Riečka

9. 8 .2020

Zmluva o dielo

Kamerový systém v obci Riečka

35 641,13 EUR

VARES s.r.o.

Obec Riečka

9. 8 .2020

Zmluva o spolupráci

OOCR

500,00 EUR

Obec Riečka

Stredné Slovensko OOCR

9. 8 .2020

kúpna zmluva

kúpna zmluva

12,00 EUR

Obec Riečka

Anna Lajšová

9. 8 .2020

Rekonštrukcia futbalových šatní

Zmluva o dielo č. : 1/2015

13 345,82 EUR

Richard Zöldy RIZO

Obec Riečka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 51-71 z 71