Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 21.10.2021, 17:14:00

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, štvrtok 21. 10. 2021
slabý dážď 12 °C 7 °C
slabý dážď, mierny západný vietor
vietorZ, 4.65m/s
tlak1010hPa
vlhkosť93%
zrážky0.38mm

Navigácia

Obsah

Materská škola

Tlačivá na stiahnutie  - od 1.9.2021

vyhlásenie rodiča (17.54 kB)

vyhlásenie o bezpríznakovosti (57.59 kB)

 

Zápis detí na školský rok 2021/2022 sa uskutoční dňa:  18.  mája 2021 v materskej škole

v čase od 16,00 - 16,30 hod. 

 

Rozhodnutie Ministerstva školstva od 8.3.2021 (156.3 kB)

 

Tlačivá na stiahnutie :

čestné vyhlásenie pre rodičov od 8.3.2021 (27.77 kB)

 

vyhlásenie návštevníka školy (415.64 kB)

vyhlásenie zákonného zástupcu (422.05 kB)

 

 

MŠ Riečka
Riečka 57
974 01 Banská Bystrica

Tel. 048/419 72 21
Riaditeľka: Mgr. Iveta Sujová
Učiteľka: Eva Libiaková
Prevádzková doba: pon. – pia. 6:45 – 16:30 hod.
Aktuálny počet detí v MŠ: 24

 

Zápis detí na školský rok 2020/2021 sa uskutoční dňa:  5.  mája 2020 v materskej škole

v čase od 16,00 - 17,00 hod. 

 

Nesľubuj, že vykonáš,
nevystatuj sa, že si vykonal,
ale nechaj, aby za teba hovorili
Tvoje skutky.

J. A. Komenský

 

Charakteristika materskej školy

Materská škola je jednotriedna aposkytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov adeťom sodloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom sodloženou povinnou školskou dochádzkou aj možnosť poldenného pobytu. Je umiestnená vjednopodlažnej adaptovanej budove. Budovu materskej školy tvorí vstupná chodba, šatne, jedna trieda, riaditeľňa, sklad, spálňa, umyváreň, WC, kuchyňa, jedáleň pre zamestnancov, sklady na potraviny.

Pri materskej škole je dostatočne veľká aúčelovo zariadená školská záhrada aihrisko.

 

Prevádzka Materskej školy

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6,45 hod. – 16,30 hod.

Riaditeľka MŠ: 
Mgr. Iveta SUJOVÁ
Tel. číslo: 048/4197221

Konzultačné hodiny:
streda - od 16.15 - 17.00 hod.

podľa požiadaviek od rodičov

Kultúra a etika MŠ

Kultúra organizácie vymedzuje základný rámec organizácie, je to sociálny anormatívny rámec. Je spojená stým, čo si ľudia myslia aako na základe svojich predstáv konajú. Každý vorganizácii premýšľa očinnostiach, ktoré vykonáva vzmysle svojej práce, ovýhodách anevýhodách svojho správania sa.

Kultúra organizácie je teda systém noriem, očakávaní, uznávaných hodnôt avzájomných vzťahov, ktoré platia vdanej organizácii.

Vnašej MŠ prevládajú prvky kultúry vzájomnej podpory. Ľudia spolupracujú, vážia si súlad, navzájom sa podporujú. Zamestnanci sa navzájom počúvajú, rešpektujú, nájdu si čas pre druhých. Vnútorná komunikácia je na dobrej úrovni, prevláda skupinová spolupráca.

 

Školská stratégia a hlavné ciele rozvoja MŠ

Víziou MŠ je vytvoriť humánny systém inštitucionálnej predškolskej výchovy vsúlade spožiadavkami apotrebami na zdravý rozvoj dieťaťa, vytvárať priaznivú sociálno-emocionálnu atmosféru pre osobnostný rozvoj dieťaťa, prejavovať humánnosť vchápaní dieťaťa ako jedinečnej sociálnej, aktívnej atvorivej bytosti srešpektovaním jeho potrieb, záujmov, schopností, uvedomovať si individualitu osobnosti. Vtejto oblasti je potrebná okrem iného aj spolupráca srodičmi, zisťovanie arešpektovanie ich potrieb. VMŠ sa pre rodičov na bližšie zoznámenie pripravujú rôzne formy stretnutí – besedy, spoločné oslavy, brigády, celodenné výlety, ...

VMŠ pracujú kvalifikované učiteľky, ktoré vedia rodičom poradiť, pomôcť či už voblasti výchovnej alebo metodickej.

 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

Ideálom výchovy avzdelávania by mal byť dobrý (čestný, morálny acharakterný), múdry (vzdelaný, tvorivý), aktívny (samostatný, pracovitý, iniciatívny), šťastný (vyrovnaný, zdravý) azodpovedný (v konaní voči sebe, ľuďom, životnému prostrediu) človek. (Milénium 2002)

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu percentuálno-motorickú, kognitívnu acitovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie ana život vspoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie azačleňovanie do skupiny akolektívu.

Ciele predškolskej, inštitucionálnej výchovy sú:

 • Naplniť, nasýtiť túžbu apotrebu dieťaťa po sociálnom kontakte srovesníkmi
 • Uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie – na materskú školu
 • Prihliadať na rôzne sociokultúrne asocioekonomické zázemie dieťaťa
 • Posilňovať úctu krodičom, ku kultúrnym anárodným hodnotám atradíciám štátu, kštátnemu jazyku, kmaterinskému jazyku aku svojej kultúre
 • Naučiť sa rozvíjať akultivovať svoju osobnosť, pripraviť sa na celoživotné vzdelávanie
 • Naučiť sa kooperovať vskupine, kolektíve apreberať na seba primeranú zodpovednosť
 • Naučiť sa chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy achrániť životné prostredie

Pri uplatňovaní cieľov učiteľ rešpektuje, že právo na šťastné detstvo má každé dieťa.

 

Zameranie MŠ

 • vytvoriť podnetné, estetické, tvorivé aradostné prostredie vzáujme sebauplatňovania prosociálneho správania
 • viesť deti ktvorbe aochrane životného prostredia
 • uplatňovať zdravý spôsob života prostredníctvom – organizácia pobytu školy vprírode, vychádzky do prírody apod.
 • vštepovať deťom úctu knárodným aregionálnym tradíciám
 • rozširovať poznatkový systém cez inovačné prvky
 • organizovať rôzne kultúrne podujatia – besiedky, karneval, lampiónový sprievod, jesenné plody, návšteva múzea, knižnice, deň matiek, rozlúčka spredškolákmi
 • poskytovať rodičom odborné metodické poradenstvo – za aktívnej spolupráce sporadenskými zariadeniami