Dátum a čas

Dnes je streda, 22.9.2021, 20:15:13

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, streda 22. 9. 2021
slabý dážď 11 °C 6 °C
slabý dážď, slabý severozápadný vietor
vietorSZ, 2.1m/s
tlak1022hPa
vlhkosť89%
zrážky1.73mm

Navigácia

Obsah

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

OBEC RIEČKA

 

1. vyhlasuje v zmysle §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v platnom znení deň konania voľby hlavného kontrolóra na deň: 17.10.2019 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Riečke.

 

2. Určuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Riečka v rozsahu 0,08%.

 

3. Určuje začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce Riečka na deň  1.11.2019 , ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

 

4. Ustanovuje podmienky voľby hlavného kontrolóra:

•4.1. Kvalifikačné predpoklady – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

 

•4.2. Náležitosti prihlášky

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj

- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený úradne overenou fotokópiou   príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a uvedením pracovnej pozície

- znalosť základných noriem samosprávy, 5 rokov praxe v oblasti ekonomiky a účtovníctva

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

- súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

•4.3. Termín a spôsob odovzdania prihlášky

Termín ukončenia podávania prihlášok:  2.10. 2019 do 18:00 hod.

Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi

kandidát musí zaslať poštou alebo odovzdať osobne na adresu: Obec Riečka, Hlavná 125/2, 974 01 Riečka  s označením „Voľba hlavného kontrolóra, neotvárať!“

 

•4.4. Proces voľby hlavného kontrolóra

Procesu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov.

Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na obecný úrad,

pričom každý kandidát má právo na vystúpenie v obecnom zastupiteľstve v deň konania voľby v časovom rozsahu max. 5 min.

 

Pozn.:  Voľba hlavného kontrolóra prebehne tajným hlasovaním v zmysle §18a, odst. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení .

 

Zverejnené na :

  • Vývesnej tabuli obce dňa
  • Webovej stránke obce : www.riecka.sk

Ing. Marián Spišiak

starosta obce