Menu
Obec Riečka
ObecRiečka

UZ N E S E N I A 3/OZ/2012

UZ N E S E N I A  3/OZ/2012

 

z pravidelného zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného

dňa 29. marca 2012

  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny    

Obecné zastupiteľstvo v Riečke

  1. Berie na vedomie :

Uznesenie č. 3-1/2012

       - Kontrolu Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 24.2.2012

Uznesenie č. 3-2/2012

 

-          informácie o leteckom fotografovaní

-          informácie z komisií

-          informácie o zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných na § 50j (opatrenia proti povodniam)

-          informácie o podaných a schválených projektoch

Uznesenie č. 3-3/2012

 

-          návrh predsedu finančnej komisie na prerokovanie platu starostu obce

Uznesenie č. 3-4/2012

-          informáciu o pripravovanom VZN č. 1/2012 o verejnom poriadku obce - pripomienkovanie do najbližšieho OZ

Uznesenie č. 3-5/2012

 

-          žiadosť Jarolíma Fodora, Riečka č. 65 o posúdenie zámeru k plánovanej stavbe rodinného domu – po posúdení v komisii

-          žiadosť o doplnenie dopravného značenia – dopracovať do pasportu obce

Hlasovanie      za :   7 (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti: 0

                        Zdržal sa: 0

Uznesenia č. 3-1/2012 až 3-5/2012 boli jednomyseľne prijaté

  1. schvaľuje :

 

Uznesenie č. 3-6/2012

-          spôsob prevodu nehnuteľnosti   parc.č. KN-C   1163/122 TTP o výmere 108m2, pri rodinnom dome súp.č. 301 pre Mgr. Petra Jancuru a manž., bytom Riečka č. 301 podľa § 9a ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, v cene 12€/m2, t.j. celková cena 1.296 €. Náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci. Cena platí 1 rok

Uznesenie č. 3-7/2012

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka schvaľuje Zmluvu o pôžičke pre Združenie obcí Bioenergia Bystricko. Jedná sa o jednorázovú, návratnú, bezúročnú pôžičku vo výške 22.000 € z vlastných zdrojov na pokrytie poslednej žiadosti o platbu na projekt, na obdobie do konca roku 2012

Uznesenie č. 3-8/2012

rozhodlo o plate starostu

 

v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o zvýšení platu starostu o 35% t.j. na sumu 1.751 € s účinnosťou od 1.1.2012

 

Uznesenie č. 3-9/2012

-schvaľuje na funkciu kronikárky Miroslavu Petríkovú, bytom Riečka č.101

Uznesenie č. 3-10/2012

- Prílohu č. 1 k  zmene rozpočtových pravidiel na rok 2012

Hlasovanie      za :     (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti: 0

                        Zdržal sa:

Uznesenia č. 3-5/2012 až 3-10/2012 boli jednomyseľne prijaté

C) Určuje:

Uznesenie č. 3-11/2012

  1. a)Annu Mikulovú za zapisovateľa zápisnice
  2. b)Lýdiu Škultétyovú, Jozefa Holuba, Milana Petrána za členov návrhovej
  3. c)Ľudmilu Turčányiovú, Jozefa Balážza overovateľov zápisnice

 

Hlasovanie      za : 7   (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán,   Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti: 0

                        Zdržal sa: 0

Uznesenie č.3-11/2012 bolo jednomyseľne prijaté

 

Uznesenie podpísal starosta obce Ing. Marián Spišiak, dňa 4.4.2012

Zodpovedá:

Samospráva

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

<<
>>
zajtra, piatok 2. 12. 2022
slabé sneženie 5 °C -2 °C
slabé sneženie, južný vánok
vietorJ, 1.39m/s
tlak1023hPa
vlhkosť63%
sneženie0.35mm

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

Natur-pack

Triedime odpad

Triedime odpad

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie