Menu
Obec Riečka
ObecRiečka

Uznesenia 1/OZ/2015

Uznesenia 1/OZ/2015

z pravidelného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Riečka, konaného dňa 22.1.2015

Prítomní : podľa prezenčnej listiny, poslanec Krahulec - ospravedlnený

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

A) Berie na vedomie:

Uznesenie č. 1-1/2015

 -          Informáciu zo zasadnutia Finančnej komisie a Stavebnej komisie

-          Informácie starostu obce zo stretnutí a porád (ZMOS, sociálne veci, Pufeko)

-          Informáciu o postupe verejného obstarávania na projekt: Verejné osvetlenie v obci Riečka

-          Informáciu o dopravnom značení v obci

-          Informáciu o žiadosti na BBSK a Regionálnu správu ciest Banská Bystrica vo veci rekonštrukcie cesty III.triedy do obce Riečka

-          Informáciu o majetko-právnom vysporiadaní miestnej komunikácie Za Tonkov

-          Informáciu o žiadosti na Ministerstvo financií SR –oprava šatní na ihrisku

-          Informáciu o príprave Stretnutia rodákov a osláv 560.výročia prvej písomnej zmienky o obci

-          Informácia o vypracovaní brožúry o faune a flóre obce Riečka

-          informácia o žiadosti na Stredosl.vodárenskú a prevádzkovú spoločnosť, a.s. BB

-          Informácia o žiadosti Pošty Banská Bystrica 1 o súčinnosť pri riešení zmeny otváracích hodín pre verejnosť na poštovom stredisku Riečka

-          Informáciu o žiadosti Eleny Libiakovej, Riečka 138

Uznesenie č. 1-2/2015

-          žiadosť p. Vinczeovej a Páslerovej o odkúpenie pozemkov pri ich rodinných domoch, a to parc.č. KN-C 390/5 a 386 k.ú. Riečka s podmienkami, ktoré boli prejednané v stavebnej a finančnej komisii

-          žiadosť o predbežné vyjadrenie k stavbe rodinných domov pre Miloša Čermáka a Matúša Lieskovského na parc.č. KN-C 1229/9, 1229/10 a 1229/11 k.ú. Riečka s podmienkami, ktoré boli prejednané v stavebnej komisii

Uznesenie č. 1-3/2015

-          Správu kontrolórky obce – Vykurovacie náklad za rok 2014

-          Správu kontrolórky obce – Kontrola evidencie pokladničných dokladov v pokladničnej knihe obce Riečka

Hlasovanie      za : 6   (Baláž, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti: 0

                        Zdržal sa: 0

Uznesenie č.   1-1/2015 až 1-3/2015 bolo jednomyseľne prijaté

B) určuje :

Uznesenie č. 1-4/2015

-          v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostovi obce tak, že starostovi obce Riečka zvyšuje minimálny plat o 35%, čo činí sumu 1.836,- €

Uznesenie č. 1-5/2015

-          v zmysle § 11 ods.4 písm.b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostovi obce Riečka vykonávať zmeny rozpočtu obce do výšky 1.500,- € prostredníctvom rozpočtových opatrení. O vykonaní zmeny rozpočtu obce starosta obce Riečka informuje obecné zastupiteľstvo obce Riečka na jeho najbližšom zasadaní 

Uznesenie č. 1-6/2015

-          Annu Mikulovú   za zapisovateľa zápisnice

-          Jozefa Baláža, Ľudmilu Turčányiovú a Milana Petrána za členov návrhovej komisie                              

-          Jána Spišiaka a Lýdiu Škultétyovú   za overovateľov zápisnice 

Hlasovanie      za : 6   (Baláž, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti:   0         Zdržal sa: 0

Uznesenie č.   1-4/2015 až 1-6/2014 bolo jednomyseľne prijaté

C) rozhodlo :

Uznesenie č. 1-7/2015

-          v zmysle § 152 ods. 8 písm. c) Zákonníka práce rozšíriť okruh fyzických osôb, a to o Ing. Mariána Spišiaka, starostu obce, ktorému obec zabezpečí stravovanie a ktorému bude prispievať na stravovanie podľa ods. 3 vo funkčnom období 2014 – 2018

Hlasovanie      za : 6   (Baláž, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti:   0         Zdržal sa: 0

Uznesenie č.   1-7/2015 bolo jednomyseľne prijaté

Uznesenie podpísal starosta obce Ing. Marián Spišiak, dňa 26.1.2015

Zodpovedá:

Samospráva

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

<<
>>
zajtra, piatok 2. 12. 2022
slabé sneženie 5 °C -2 °C
slabé sneženie, južný vánok
vietorJ, 1.39m/s
tlak1023hPa
vlhkosť63%
sneženie0.35mm

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

Natur-pack

Triedime odpad

Triedime odpad

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie