Menu
Obec Riečka
ObecRiečka

Uznesenia 2/OZ/2013

Uznesenia 2/OZ/2013

Z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Riečka, konaného dňa 4.4.2013

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

 

A) Schvaľuje :

Uznesenie č. 2-1/2013

- zmluvu o budúcej zmluve medzi Obcou Riečka a Martinom Bírešom, Riečka 262. Obsahom zmluvy je kúpa 20 m2 v cene 20 Eur/m2 na účel stavby „Riečka zahustenie TS a NNK rozvody IBV obce Riečka „ Zmluva nadobudne platnosť len v tom prípade ak predmet kúpy nebude uzatvorený so SSE Žilina.

B) určuje :

Uznesenie č. 2- 2/2013

  1. a)Mariannu Petráňovú   za zapisovateľa zápisnice
  2. b)Moniku Náčinovú, Mgr. Lýdiu Škultétyovú a Ľudmilu Turčányiovú za členov návrhovej
  3. c)Jozefa Baláža RNDr. Jána Spišiaka za overovateľov zápisnice

Hlasovanie      za : 7   (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti: 0

                        Zdržal sa: 0

Uznesenie č.   2-1/2013 a 2-2/2013 bolo jednomyseľne prijaté

Uznesenie podpísal starosta obce Ing. Marián Spišiak, dňa 4.4.2013

 

 

Uznesenia 1/OZ/2013

z pravidelného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Riečka, konaného dňa 1.3.2013

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

A) Berie na vedomie:

Uznesenie č. 1-1/2013

-         Informáciu o príprave projektov (optické siete, Envirofond, verejné osvetlenie)

-         Informáciu zo zasadnutia komisií

-         Informáciu o zápise do kroniky za rok 2012

-         Informáciu o príprave stavby trafostanice a NN a VN rozvodov v časti Bulíkova

-         informáciu o ponuke vstupu obce do oblastnej organizácie cestovného ruchu

-         informáciu o vykonávaní menších obecných služieb a žiadosti na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov podľa § 50j

-         informáciu o vývoji príjmov za rok 2013

-         informáciu o príprave VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

-         informáciu o stavebnom úrade a príprave nového stavebného zákona

-         informáciu o materskej škole

-         informáciu o zabezpečení kontajnera na použité šatstvo

-         informáciu o zimnej údržbe

-         informáciu o pozemkový úpravách v obci Riečka

-         informáciu o Dohode o kompostovaní

Uznesenie č. 1-2/2013

-         Správu kontrolóra obce – porovnanie nákladov na kúrenie v rokoch 2010 a 2012

-         Správu kontrolóra obce – Kontrola inventarizácie a hospodárenia s majetkom obce za rok 2012

-         Správu kontrolóra obce o kontrolnej činnosti v II. Polroku 2012

Uznesenie č. 1-3/2013

- Dohodu o spolupráci s Ing. Jozefom Švantnerom na zabezpečenie prevádzkovania verejného osvetlenia a cesty v časti Nevoľné

Uznesenie č. 1-4/2013

-         Návrh Zmluvy o zriadení spoločného úradu v oblasti sociálnych služieb s účinnosťou od 1.5.2013

-         Organizačný poriadok Spoločného obecného úradu v oblasti sociálnych služieb

-         Cenník poskytovaných služieb na úseku sociálnych služieb

Hlasovanie       za : 6   (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti: 0

                        Zdržal sa: 0

Uznesenie č.   1-1/2013 – 1-4/2013 bolo jednomyseľne prijaté

 

B) Schvaľuje:

Uznesenie č. 1-5/2013

- Nájomnú zmluvu s Urbariátom p.s. Riečka na prenájom miestnosti v kultúrnom dome

Uznesenie č. 1-6/2013

-         Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky obce so  Slovenskou energetikou – Distribúcia, a.s. so sídlom v Žiline na zabezpečenie realizácie stavby : „Riečka – zahustenie TS a NNK rozvody IBV obec, okr. Banská Bystrica „

Uznesenie č. 1-7/2013

-         Zmluvu o dielo na zabezpečenie implementácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Riečka“ s firmou EU PROFI s.r.o. so sídlom vo Zvolenskej Slatine

-         Zmluvu o dielo na zabezpečenie verejného obstarávania projektu „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Riečka“ s firmou EU AUKCIE s.r.o. so sídlom vo Zvolenskej Slatine

Uznesenie č. 1-8/2013

- zápis do kroniky za rok 2012 bez pripomienok

Uznesenie č. 1-9/2013

-         Návrh Zmluvy o zriadení spoločného úradu v oblasti sociálnych služieb s účinnosťou od 1.5.2013

-         Organizačný poriadok Spoločného obecného úradu v oblasti sociálnych služieb

-         Cenník poskytovaných služieb na úseku sociálnych služieb

Uznesenie č. 1-10/2013

-         Dohodu o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami podľa § 50j zák. s ÚPSVaR Banská Bystrica

Hlasovanie       za : 6   (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán,   Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti: 0

                        Zdržal sa: 0

Uznesenia č.   1-5/2013 až 1-10/2013 boli jednomyseľne prijaté

C) určuje :

Uznesenie č. 1- 11/2013

  1. a)Annu Mikulovú   za zapisovateľa zápisnice
  2. b)Milana Petrána, Jozefa Holuba a Ľudmilu Turčányiovú za členov návrhovej
  3. c)Jozefa Baláža  Lýdiu Škultétyovú za overovateľov zápisnice

Hlasovanie       za : 6   (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti: 0

                        Zdržal sa: 0

Uznesenie č.   1-11/2013 bolo jednomyseľne prijaté

Uznesenie podpísal starosta obce Ing. Marián Spišiak, dňa 8.3.2013

Zasadnutia OZ

Zodpovedá:

Samospráva

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

<<
>>
zajtra, piatok 2. 12. 2022
slabé sneženie 5 °C -2 °C
slabé sneženie, južný vánok
vietorJ, 1.39m/s
tlak1023hPa
vlhkosť63%
sneženie0.35mm

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

Natur-pack

Triedime odpad

Triedime odpad

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

deti2009_20101221_1910879208