Menu
Obec Riečka
ObecRiečka

Uznesenia

UZ N E S E N I A

z pravidelného zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného

dňa 24. februára 2012

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny    

Obecné zastupiteľstvo v Riečke

  1. Berie na vedomie :

Uznesenie č. 2-1/2012

       - Kontrolu Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 15.12.2011 a 17.1.2012

 

Uznesenie č. 2-2/2012

 

-         informácie starostu o aktuálnom stave rozpracovaných projektov obce

-         informáciu o priebežnom plnení príjmov obce

-         informácie o uskutočnených podujatiach

-         informáciu o zámere  zakúpenia šatňových skriniek do MŠ Riečka

-         informáciu o  zimnej údržbe

-         informáciu o podaných žiadostiach na odpustenie od platenia za komunálny odpad

-         informáciu o pripravovaných zámeroch obce na rok 2012

-         informáciu o príprave kultúrnych podujatí na rok 2012

-         informáciu o  príprave pozemkových úprav

-         informáciu o majetkovom vysporiadaní miestnych komunikácií a ihriska

-         informáciu o príprave volieb do NR SR 10.3.2012

 

Uznesenie č. 2-3/2012

-         Správu kontrolóra obce o kontrolnej činnosti obce za II. polrok 2011

 

Uznesenie č. 2-4/2012

-         informáciu zo zasadania Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

Uznesenie č. 2-5/2012

-         úpravu pracovného času kontrolóra obce

Uznesenie č. 2-6/2012

-         Zhodnotenie  programového rozpočtu za rok 2011

 

Uznesenie č. 2-7/2012

 

-         Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc.č. 1163/122 TTP o výmere 108m2, pri rodinnom dome súp.č. 301 pre Mgr. Petra Jancuru a manž., bytom Riečka č. 301. (OZ rozhodne o spôsobe predaja po posúdení v komisii)

 

Uznesenie č. 2-8/2012

 

-         Návrh na zápis do kroniky obce za rok 2011 – pripomienkovať do najbližšieho OZ

-         Vzdanie sa funkcie kronikárky obce

 

Hlasovanie       za :   7 (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                      Proti: 0

                      Zdržal sa: 0

Uznesenia č. 2-1/2012 až 2-8/2012 boli jednomyseľne prijaté

 

  1. schvaľuje :

Uznesenie č. 2-9/2012

-         Dodatok č. 2/2012 k VZN č. 2/2010 o určení príspevku na činnosť školy a školského zariadenia s účinnosťou od 1.4.2012

 

Uznesenie č. 2-10/2012

-         spôsob prevodu nehnuteľnosti   parc.č. KN-C 154/3 orná pôda o výmere 192m 2 pre Milana Kubiša a manž. Martinu Kubišovú, obaja bytom Banská Bystrica, Kollárova 36, podľa § 9a ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, v cene 6,50€/m2, t.j. celková cena 1.248 €

 

Hlasovanie       za :   7 (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                      Proti: 0

                     Zdržal sa: 0

 

Uznesenia č. 2-9/2012 až 2-10/2012 boli jednomyseľne prijaté

 

C) Určuje:

Uznesenie č. 2-11/2012

- Odmenu kronikárke obce za zápis do kroniky za roky 2007-2010

 

Uznesenie č. 2-12/2012

  1. a)Annu Mikulovú za zapisovateľa zápisnice
  2. b)Moniku Náčinovú, Jozefa Baláža, Jána Spišiaka za členov návrhovej
  3. c)Milana Petrána, Jozefaza overovateľov zápisnice

Hlasovanie       za : 7   (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán,   Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti: 0

                        Zdržal sa: 0

Uznesenia č. 2-11/2012 až 2-12/2012 boli jednomyseľne prijaté

 

Uznesenie podpísal starosta obce Ing. Marián Spišiak, dňa 27.2.2012

Zodpovedá:

Samospráva

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

<<
>>
zajtra, piatok 2. 12. 2022
slabé sneženie 5 °C -2 °C
slabé sneženie, južný vánok
vietorJ, 1.39m/s
tlak1023hPa
vlhkosť63%
sneženie0.35mm

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

Natur-pack

Triedime odpad

Triedime odpad

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie