Menu
Obec Riečka
ObecRiečka

Uznesenia 3/OZ/2013

Uznesenia 3/OZ/2013

 

z pravidelného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Riečka, konaného dňa 26.4.2013

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

 

A) Berie na vedomie:

Uznesenie č. 3-1/2013

-          Kontrolu uznesení č. 1/OZ/2013 a 2/OZ/2013

-          Informáciu zo zasadnutia komisií

-          Informáciu o príprave stavby trafostanice a NN a VN rozvodov v časti Bulíkova

-          informáciu o ponuke vstupu obce do oblastnej organizácie cestovného ruchu

-          informáciu o vykonávaní menších obecných služieb a žiadosti na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných občanov podľa § 50j

-          informáciu o vývoji príjmov za rok 2013

-          informáciu starostu o z Rady ZMOS a z porád

-          informáciu o Dohode o kompostovaní

-          informáciu o voľnom pohybe psov – budú sa upozorňovať a pokutovať majitelia


Uznesenie č. 3-2/2013
 

 

-          Správu kontrolóra obce – kontrola nájomných zmlúv

-          Správu kontrolóra obce – vybavovanie sťažností

-          Správu kontrolóra obce o využívaní služobného motorového vozidla

Uznesenie č. 3-3/2013

- žiadosť Petra Rusku o výmenu pozemkov – OZ dalo predbežný súhlas so zámerom

Uznesenie č. 3-4/2013

-          informáciu zo zasadania Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – komisia podá správu na najbližšom OZ

Hlasovanie      za : 6   (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Spišiak, Turčányiová)

                        Proti: 0

                        Zdržal sa: 0

Uznesenie č.   3-1/2013 – 3-4/2013 bolo jednomyseľne prijaté

 

B) Schvaľuje:

Uznesenie č. 3-5/2013

-          VZN č. 1/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

Uznesenie č. 3-6/2013

OZ rozhodlo o plate starostu

 

v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o zvýšení platu starostu o 35%

Uznesenie č. 3-7/2013

-          1. Zmeny a doplnky č. 6 k Územnému plánu sídelného útvaru Riečka

-          2. Spôsob prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 6 k Územnému plánu sídelného útvaru Riečka a rozhodnutie o námietkach a pripomienkach vznesených pri jeho prerokovaní

-          3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Riečka č. 2/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu sídelného útvaru Riečka podľa Zmien a doplnkov č. 6


Uznesenie č. 3-8/2013
 

 

-          neschvaľuje Dodatok k nájomnej zmluve medzi firmou FORSS s.r.o. a Obcou Riečka na prenájom Pohostinstva Riečka – OZ rozhodne po posúdení v komisii 

Uznesenie č. 3-9/2013 

- výmenu pozemkov medzi Petrom Ruskom a Obcou Riečka podľa predbežného návrhu zámennej zmluvy

Hlasovanie      za : 6 (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán,   Spišiak,   Turčányiová)

                        Proti: 0

                        Zdržal sa: 0

Uznesenia č.   3-5/2013 až 3-9/2013 boli jednomyseľne prijaté

 

C) určuje :

Uznesenie č. 3-10/2013


a)Annu Mikulovú   za zapisovateľa zápisnice

b)Milana Petrána, Jozefa BalážaMoniku Náčinovú   za členov návrhovej komisie                              

c)Jozefa Holuba a Ľudmilu Turčányiovú za overovateľov zápisnice


 

Hlasovanie      za : 6 (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Spišiak, Turčányiová)

                        Proti: 0

                        Zdržal sa: 0

Uznesenie č.   3-10/2013 bolo jednomyseľne prijaté

Uznesenie podpísal starosta obce Ing. Marián Spišiak, dňa 6.5.2013

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
 25.  
 26.  
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
 41.  
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  
 49.  
 50.  
 51.  
 52.  
 53.  
 54.  
 55.  
 56.  
 57.  
Zodpovedá:

Samospráva

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

<<
>>
zajtra, piatok 2. 12. 2022
slabé sneženie 5 °C -2 °C
slabé sneženie, južný vánok
vietorJ, 1.39m/s
tlak1023hPa
vlhkosť63%
sneženie0.35mm

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

Natur-pack

Triedime odpad

Triedime odpad

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie