Menu
Obec Riečka
ObecRiečka

Uznesenia 3/OZ/2015

Uznesenia 3/OZ/2015

z pravidelného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Riečka, konaného dňa 26.6.2015

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

A) Berie na vedomie:

Uznesenie č. 3-1/2015

-          Informácie zo zasadnutí komisií

-          Informácie starostu obce zo stretnutí a porád (ZMOS, Stavebný úrad, Bioenergia Bystricko/

-          Informáciu o projekte: Oprava miestnej komunikácie – ulica Na ihrisko

-          Informáciu o príprave Stretnutia rodákov a osláv 560.výročia prvej písomnej zmienky o obci

-          Informáciu o projekte – Školské ovocie pre Školskú jedáleň v Riečke

-          Informáciu o uzavretí Zmluvy s firmou Pyroboss na komplexné služby BOZP a OPP

-          Informáciu o zaslanom liste na Okresný úrad životného prostredia ohľadom výskytu medveďov v našom  chotári

 

Uznesenie č. 3-2/2015

-          Žiadosť Samuela Kyšku o príspevok na opravu príjazdovej cesty k rodinným domom súp.č. 20 a 21 – po posúdení v Stavebnej a Finančnej komisii

Uznesenie č. 3-3/2015

-          Vysporiadanie účtovného výsledku vo výške 18.383,44 € v prospech účtu 428-Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

 

Uznesenie č. 3-4/2015

-          Stanovisko kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2014

Uznesenie č. 3-5/2015

-          Správu nezávislého audítora za rok 2014

Uznesenie č. 3-6/2015

-          Výročnú správu obce za rok 2014

Uznesenie č. 3-7/2015

-          Správu kontrolórky obce : Kontrola plnení uznesení obecného zastupiteľstva obce Riečka

-          Správu kontrolórky obce : Kontrola inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti v pokladni OÚ

-          Správu kontrolórky obce : Kontrola inventarizácie a hospodárenia s majetkom obce

-          Správu kontrolórky obce : Kontrola evidencie pokladničných dokladov v pokladničnej  knihe obce Riečka

-           

Uznesenie č. 3-8/2015

-          Smernicu č. 1/2015 o prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti

Hlasovanie      za :  5   (Baláž,   Náčinová,   Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti:   0          Zdržal sa:  0

Uznesenia č.   3-1/2015 až 3-8/2015  boli jednohlasne prijaté

B) Schvaľuje:

Uznesenie č. 3-9/2015

-          Vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia za rok 2014 vo výške 3.224,88 € z rezervného fondu obce vo výške 1.000,- €, zvyšok z návratných zdrojov financovania /zostatku finančných prostriedkov minulých období/.

-          Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

Uznesenie č. 3-10/2015

-          Plán práce kontrolnej činnosti kontrolóra  obce Riečka na 2.polrok 2015

Uznesenie č. 3-11/2015

-          Pracovný kalendár obecného zastupiteľstva na II. polrok 2015. Plánované termíny zasadnutí OZ sú: 23.7.2015,22.10.2015,11.12.2015

Uznesenie č. 3-12/2015

-Prílohu č. 1 k zmene rozpočtových pravidiel

 

Uznesenie č. 3-13/2015

-          Mandátnu zmluvu s For-Euro consulting, s.r.o. so sídlom v Bratislave na verejné obstarávanie pre projekt „Technická infraštruktúra s cieľom zvýšenia bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu v obci Riečka“

Hlasovanie      za :   5  (Baláž,  Náčinová,   Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti:    0         Zdržal sa:  0

Uznesenia č.   3-9/2015 až 3-13/2015  boli jednohlasne prijaté

 

C) Určuje:

Uznesenie č. 3-14/2015

-          Annu Mikulovú    za zapisovateľa zápisnice

-          Lýdiu Škultétyovú, Jána Spišiaka, Ľudmilu Turčányiovú za členov návrhovej komisie                               

-          Moniku Náčinovú a Jozefa Baláža, za overovateľov zápisnice

Hlasovanie      za :  5   (Baláž,   Náčinová,  Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti:  0           Zdržal sa:  0

Uznesenie č.   3-14/2015  bolo jednohlasne prijaté

 Uznesenie podpísal starosta obce Ing. Marián Spišiak, dňa  30.6.2015

 

Plánované termíny zasadnutí OZ - I. polrok 2015

22.1.2015, 19.3.2015, 26.6.2015 (05/2015)

Zodpovedá:

Samospráva

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

<<
>>
zajtra, piatok 2. 12. 2022
slabé sneženie 5 °C -2 °C
slabé sneženie, južný vánok
vietorJ, 1.39m/s
tlak1023hPa
vlhkosť63%
sneženie0.35mm

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

Natur-pack

Triedime odpad

Triedime odpad

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

imga0561_20110201_1646715313