Menu
Obec Riečka
ObecRiečka

Uznesenia 5/OZ/2013

Uznesenia 5/OZ/2013

z pravidelného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Riečka, konaného dňa 21.6.2013

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

A) Berie na vedomie:

Uznesenie č. 5-1/2013

-          Informáciu zo zasadnutia komisií

-          informáciu o vykonávaní menších obecných služieb a žiadosti na zamestnávanie znevýhodnených a dlhodobo nezamestnaných občanov podľa § 50j

-          informáciu starostu o z Rady ZMOS a z porád

-          informácie o vykonanej kontrole z Obv.úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici

-          informáciu o vykonanej kontrole  zo Správy finančnej kontroly, odd.vládneho auditu vlastných zdrojov a cien vo Zvolene

-          informáciu o pozvaní zástupcov obce na predslávnosťove dni v Kulpine a na Slovenské národné slávnosti Slovákov, žijúcich vo Vojvodine v Srbsku

-          informácie o verejnoprospešných prácach, vykonávaných v obci (budovy a pozemky obce)

-          informáciu o námietkach občanov k návrhu na vydanie územného rozhodnutia na projekt: Rekultivácia lomu Vájano k.ú. Riečka

Uznesenie č. 5-2/2013

-          Vysporiadanie účtovného výsledku vo výške 11.620,12 € v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

Uznesenie č. 5-3/2013

-          Správu  kontrolóra k  záverečnému účtu za rok 2012

Uznesenie č. 5-4/2013

-          Správu nezávislého audítora za rok 2012

Uznesenie č. 5-5/2013

-          Správu kontrolóra o činnosti za I.polrok 2013

Uznesenie č. 5-6/2013

-          žiadosť o finančný príspevok na náter strechy od Farského úradu v Riečke - OZ rozhodne po posúdení vo Finančnej komisii pri príprave rozpočtu na rok 2014

-          žiadosť o finančný príspevok na nákup osvetlenia do kultúrneho domu od Braňa Hríbika - OZ rozhodne po posúdení vo Finančnej komisii pri príprave rozpočtu na rok 2014

Uznesenie č. 5-7/2013

- žiadosť o zníženie nájmu od firmy FORSS s.r.o. na prenájom Pohostinstva Riečka – OZ rozhodne po ukončení modernizácie prevádzky

 

Uznesenie č. 5-8/2013

-          informáciu zo zasadania Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Uznesenie č. 5-9/2013

-          žiadosť Jozefa Petrána a manž., bytom Riečka 140 o odkúpenie časti pozemku parc.č. KN-C 20 vo výmere 25m2, zapísanej na LV č. 438 k.ú. Riečka – OZ rozhodne po posúdení v komisii

Hlasovanie      za : 7   (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti: 0

                        Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 5-1/2013 – 5-9/2013 bolo jednomyseľne prijaté

B) Schvaľuje:

 

Uznesenie č. 5-10/20/13

  1. 1.vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia za rok 2012 vo výške 10.740,79 €:
    1. a)rezervného fondu obce vo výške 2.000,- €, zvyšok z návratných zdrojov financovania (zostatku finančných prostriedkov minulách období).

     2.  Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

Uznesenie č. 5-11/2013

- Plán práce kontrolnej činnosti na mesiace 7-8/2013

Uznesenie č. 5-12/2013

-          0,08 % úväzok hlavného kontrolóra na nové funkčné obdobie 2013-2019, t.j. vo výške 12 hod/mesačne  

Uznesenie č. 5-13/2013

- žiadosť o doplnok k územnému plánu obce Riečka pre Mgr. Jozefa Pajonka na parc.č. KN-C 1213/131 k.ú. Riečka na stavbu rodinného domu

- žiadosť o doplnok k územnému plánu obce Riečka pre Mareka Liptaia na parc.č. KN-C 1039/12 k.ú. Riečka na účely výstavby rekreačnej chaty

Obaja žiadatelia si budú hradiť náklady na vypracovanie a obstaranie Doplnku k ÚP obce sami. Podmienkou pre žiadosť Mgr. Jozefa Pajonka je podpísanie Zmluvy o právach a povinnostiach budúceho stavebníka rodinného domu

Hlasovanie      za : 7 (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti: 0

                        Zdržal sa: 0

Uznesenia č.   5-10/2013 – 5-13/2013 boli jednomyseľne prijaté

C) vyhlasuje:

 

Uznesenie č. 5-14/2013

 

-          voľbu hlavného kontrolóra Obce Riečka na deň   23.8. 2013

 

Hlasovanie      za : 7   (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti: 0

                        Zdržal sa: 0

Uznesenie č.   5-14/2013 bolo jednomyseľne prijaté

 

 

D) určuje :

Uznesenie č. 5-15/2013

  1. a)Annu Mikulovú   za zapisovateľa zápisnice
  2. b)Jozefa Baláža, Moniku NáčinovúJána Spišiaka za členov návrhovej komisie                              
  3. c)Lýdiu ŠkultétyovúJozefa Holuba   za overovateľov zápisnice

Hlasovanie      za : 7   (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti: 0

                        Zdržal sa: 0

Uznesenie č.   5-15/2013 bolo jednomyseľne prijaté

Uznesenie podpísal starosta obce Ing. Marián Spišiak, dňa 25.6.2013

Zodpovedá:

Samospráva

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

<<
>>
zajtra, piatok 2. 12. 2022
slabé sneženie 5 °C -2 °C
slabé sneženie, južný vánok
vietorJ, 1.39m/s
tlak1023hPa
vlhkosť63%
sneženie0.35mm

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

Natur-pack

Triedime odpad

Triedime odpad

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

p1080397_20110525_1019437188