Menu
Obec Riečka
ObecRiečka

Uznesenia 7/OZ/2013

Uznesenia 7/OZ/2013

z pravidelného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Riečka, konaného dňa 24.10.2013

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

A) Berie na vedomie:

 

Uznesenie č. 7-1/2013

-         kontrolu Uznesenia zo zasadnutia OZ 23.8.2013

Uznesenie č. 7-2/2013

-         informáciu zo zasadnutia komisií

-         informáciu o uskutočnených a pripravovaných podujatiach

-         informácie o  prácach, vykonávaných v obci od posledného zasadnutia OZ

-         informáciu o príprave zámennej zmluvy medzi Obcou Riečka a Petrom Ruskom, bytom Riečka č. 14 vo veci vysporiadania pozemkov v časti Ľauková

-         informáciu starostu obce zo zasadnutí orgánov ZMOS-u

-         informáciu starostu obce o príprave programu Leader na nové programovacie obdobie 2014-2020

-         informáciu o návšteve poslancov a starostu obce v obci Riečka, okr. Rimavská Sobota

-         informáciu starostu obce o vývoji príjmov a výdajov v obci Riečka

-         informáciu o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014-2020

Uznesenie č. 7-3/2013

-         Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za šk.rok 2012/2013

Uznesenie č. 7-4/2013

-         žiadosť o odkúpenie pozemku parc.č. KN-C 1301/4 zast.plocha o výmere 56m2 pre Líviu Sárköziovú, bytom Banská Bystrica, Starohorská 66 – po posúdení v komisii

 

Uznesenie č. 7-5/2013

-         Zmluvu o spolupráci s Profi Poľno, s.r.o. so sídlom v Nových Zámkoch v rámci projektových zámerov programu LEADER v rámci Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014-2020

Hlasovanie       za : 7   (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti: 0                       Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 7-1/2013 – 7-5/2013 bolo jednomyseľne prijaté

 

B) Schvaľuje:

Uznesenie č. 7-6/2013

-         poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v Materskej škole v Riečke na rok 2013

Uznesenie č. 7-7/2013

- Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na mesiace : 10-12/2013

 

Uznesenie č. 7-8/2013

-         Prílohu č. 1 k zmene rozpočtových pravidiel

Uznesenie č. 7-9/2013

-         Zmluvu o dielo s Ing. Jankovičom, na zapracovanie zmien a doplnkov č.7 do ÚPN SÚ Riečka vrátane úplného znenia textovej časti

Uznesenie č. 7-10/2013

-         Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Pohostinstva v Riečke zo dňa 20.12.2012 s firmou FORSS s.r.o. Banská Bystrica

Hlasovanie       za :   7 (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti:   0          Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 7-6/2013 – 7-10/2013 bolo jednomyseľne prijaté

 

C) určuje :

Uznesenie č. 7-11/2013

  1. a)Annu Mikulovú   za zapisovateľa zápisnice
  2. b)Jána Spišiaka, Jozefa BalážaMoniku Náčinovú   za členov návrhovej komisie
  3. c)Ľudmilu TurčányiovúJozefa Holuba za overovateľov zápisnice
  4. D)Vo l í

 

Uznesenie č. 7-12/2013

 

-za prísediaceho   Okresného súdu v Banskej Bystrici – Bc. Ľudmilu Turčányiovú, bytom Riečka č. 77

Hlasovanie       za : 7   (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti: 0

                        Zdržal sa: 0

Uznesenie č.   7-11/2013 a 7-12/2013   bolo jednomyseľne prijaté

Uznesenie podpísal starosta obce Ing. Marián Spišiak, dňa 30.10.2013.

Zodpovedá:

Samospráva

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

<<
>>
zajtra, piatok 2. 12. 2022
slabé sneženie 5 °C -2 °C
slabé sneženie, južný vánok
vietorJ, 1.39m/s
tlak1023hPa
vlhkosť63%
sneženie0.35mm

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

Natur-pack

Triedime odpad

Triedime odpad

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie