Menu
Obec Riečka
ObecRiečka

Uznesenia 9/OZ/2012

Uznesenia 9/OZ/2012

 

z pravidelného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Riečka, konaného dňa 14.12.2012

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

 

A) Berie na vedomie:

 

 

Uznesenie č. 9-1/2012

 

-          Informáciu o príprave projektov (kamerový systém, optické siete, Envirofond)

 

-          Informáciu zo zasadnutia Finančnej komisie

 

-          Informáciu zo zasadnutia Komisie na výber nájmu Pohostinstva

 

-          Informáciu o zápise do kroniky za rok 2012

 

-          Informáciu o príprave stavby trafostanice a NN a VN rozvodov v časti Bulíkova

 

 

Uznesenie č. 9-2/2012

 

-          zhodnotenie programového rozpočtu za I. polrok 2012

 

 

Uznesenie č. 9-3/2012

 

-          Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2013

 

-          Správu kontrolóra obce o kontrole výdavkových a príjmových dokladov a náväznosť na pokladničnú knihu

 

Hlasovanie      za : 7   (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán,   Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

 

                        Proti: 0

 

                        Zdržal sa: 0

 

Uznesenie č.   9-1/2012 až 9-3/2012 bolo jednomyseľne prijaté

 

 

 

B) Schvaľuje:

 

 

Uznesenie č. 9-4/2012

 

 

-          VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

 

 

Uznesenie č. 9-5/2012

 

-          VZN č. 4/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013

 

-          VZN č. 5/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

 

 

Uznesenie č. 9-6/2012

 

-          Prílohu č. 3 k zmene rozpočtových pravidiel na rok 2012

 

Uznesenie č. 9-7/2012

 

-          Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2013

 

-          Plán zasadnutí OZ na I. polrok 2013

 

Uznesenie č. 9-8/2012

 

-          Finančný a programový rozpočet na rok 2013

 

Uznesenie č. 9-9/2012

 

-          Inventarizačnú komisiu v zložení: Holub, Mikulová, Petráňová

 

-          Likvidačnú komisiu v zložení: Škultétyová, Baláž, Turčányiová 

 

Uznesenie č. 9-10/2012

 

 

-          Nájomnú zmluvu s firmou FROSS, s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici, Strážovská 6331/5 na prenájom Pohostinstva Riečka č. 81

 

 

 

Uznesenie č. 9-11/2012

 

-          Odmeny poslancov za rok 2012 za iniciatívu a a aktívnu pomoc pri kultúrno-spoločenských podujatiach organizovaných obcou vo  výške 10 €

 

 

 

Hlasovanie      za : 7   (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán,   Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

 

                        Proti: 0

 

                        Zdržal sa: 0

 

Uznesenia č.   9-4/2012 až 9-11/2012 boli jednomyseľne prijaté

 

C) určuje :

 

Uznesenie č. 9-12/2012

 

  1. a)Annu Mikulovú   za zapisovateľa zápisnice
  2. b)Jozefa Baláža, Jána SpišiakaLýdiu Škultétyovú za členov návrhovej komisie                              
  3. c)Jozefa HolubaĽudmilu Turčányiovú za overovateľov zápisnice

 

Hlasovanie      za : 7   (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán,   Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

 

                        Proti: 0

 

                        Zdržal sa: 0

 

Uznesenie č.   9-12/2012 bolo jednomyseľne prijaté

 

Uznesenie podpísal starosta obce Ing. Marián Spišiak, dňa

Zodpovedá:

Samospráva

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

<<
>>
zajtra, piatok 2. 12. 2022
slabé sneženie 5 °C -2 °C
slabé sneženie, južný vánok
vietorJ, 1.39m/s
tlak1023hPa
vlhkosť63%
sneženie0.35mm

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

Natur-pack

Triedime odpad

Triedime odpad

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie