Menu
Obec Riečka
ObecRiečka

Uznesenia z 22/9/2011

Uznesenia

z pravidelného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Riečka, konaného dňa 22.9.2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

A) Berie na vedomie:

Uznesenie č. 5-1/2011

Kontrolu Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 23.6.2011

Uznesenie č. 5-2/2011

- Informáciu o príprave a realizácii projektov

- Informáciu starostu z porád, služobnej cesty, zo stretnutí a legislatívnych zmien týkajúcich

sa obce

- informáciu o rekonštrukcii rozhlasu

- informáciu o kamerovom systéme

- informáciu o priebehu projektu Biomasa

- informáciu o zbierke šatstva a odvoze elektroodpadu

- informáciu o potravinovej pomoci

- informáciu o nákladoch na zabezpečenie označenia ulíc

- Návrh Ing. Segeča na využívanie obecných pozemkov z lesohospodárskeho hľadiska

Uznesenie č. 5-3/2011

- Správu kontrolóra obce o čerpaní prostriedkov rozpočtu obce za obdobie 1-6/2011

- Správu kontrolóra obce o využívaní služobného motorového vozidla

- Správu kontrolóra obce o kontrolnej činnosti kontrolóra za I. polrok 2011

Uznesenie č. 5-4/2011

- zmenu požiarno-bezpečnostného technika

- žiadosť Milana Kubiša a manž. Martiny o odkúpenie pozemku - OZ rozhodne po posúdení vo Finančnej komisii

- žiadosť záhradkárov o prehodnotenie úhrady za komunálny odpad – prejedná sa vo Fin.komisii

- nájomná zmluva s Urbariátom, p.s. Riečka – podmienky sa prejednajú vo Finančnej komisii

Uznesenie č. 5-5/2011

diskusné príspevky :

- pripomienka p. Turčányiovej na zhotovenie lavičky na zastávke vo Mlyne – spýta sa p. Baďuru, či bude ochotný lavičku zhotoviť

- oprava schodíkov k Pohostinstvu a predajni potravín, Riečka 82

- starosta informoval poslancov, že chceme dať obnoviť drevené granty, drevo je prisľúbené od Urbariátu

- pripomienka pálenia suchej trávy – dlhodobý problém

- odpadkový kôš na dolnú zastávku pri garážach

Hlasovanie za : 6 (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Škultétyová, Turčányiová)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenia č. 5-1/2011 až 5-5/2011 boli jednomyseľne prijaté

B) Schvaľuje:

Uznesenie č. 5-6/2011

- Požiarny poriadok obce Riečka

Uznesenie č. 5-7/2011

- VZN č. 3/2011 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Riečka

Uznesenie č. 5-8/2011

- Prílohu č. 1 k zmene rozpočtových pravidiel na rok 2011

Hlasovanie za : 6 (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Škultétyová, Turčányiová)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenia č. 5-6/2011 až 5-8/2011 boli jednomyseľne prijaté

C) Určuje:

Uznesenie č. 5-9/2011

a) Annu Mikulovú za zapisovateľa zápisnice

b) Milana Petrána, Moniku Náčinovú a Jozefa Baláža za členov návrhovej komisie

c) Jozefa Holuba a Lýdiu Škultétyovú za overovateľov zápisnice

Hlasovanie za : 6 (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Škultétyová, Turčányiová)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 5-9/2011 bolo jednomyseľne prijaté

Uznesenie podpísal : starosta obce Ing. Marián Spišiak, dňa 26.9.2011

Zodpovedá:

Samospráva

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

<<
>>
zajtra, piatok 2. 12. 2022
slabé sneženie 5 °C -2 °C
slabé sneženie, južný vánok
vietorJ, 1.39m/s
tlak1023hPa
vlhkosť63%
sneženie0.35mm

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

Natur-pack

Triedime odpad

Triedime odpad

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie