Menu
Obec Riečka
ObecRiečka

Uznesenia z 23/6/2011

z pravidelného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Riečka, konaného dňa 23.6.2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

A) Berie na vedomie:

Uznesenie č. 4-1/2011

Kontrolu Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 29.4.2011

Uznesenie č. 4-2/2011

- Informácie zo zasadnutia komisií OZ, informáciu o uskutočnených kultúrno-športových podujatiach

- Informáciu o príprave a realizácii projektov

- Informáciu starostu z porád a stretnutí

- informáciu o brigádach v rámci Svetového dňa Zeme

- informáciu o príprave projektu optické siete

- informáciu o ponuke začatia pozemkových úprav

- informáciu o priebehu projektu Biomasa

Uznesenie č. 4-3/2011

- Vysporiadanie účtovného výsledku vo výške 14.786 € v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

Uznesenie č. 4-4/2011

- Stanovisko kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2010

- Správu kontrolóra obce – kontrola vybavovania sťažností a plnenie uznesení OZ Riečka

- Správu kontrolóra obce – čerpanie finančného rozpočtu obce k 31.3.2011

Uznesenie č. 4-5/2011

- Správu nezávislého audítora za rok 2010

Uznesenie č. 4-6/2011

- Žiadosť záhradkárov o prehodnotenie úhrady za komunálny odpad – OZ rozhodne o prijatí stanoviska po prejednaní vo Finančnej komisii

Uznesenie č. 4-7/2011

diskusné príspevky :

- pripomienky k zápisu do kroniky za obdobie rokov 2007-2010 boli zapracované, po skontrolovaní po gramatickej stránke sa môže vytlačený text prepísať do kroniky

Hlasovanie za : 7 (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenia č. 4-1/2011 až 4-7/2011 boli jednomyseľne prijaté

B) Schvaľuje:

Uznesenie č. 4-8/2011

- Vyrovnanie schodku hospodárenia vo výške 147.692,57 € v zmysle § 16 ods.8 zák. č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy usporiadať z prostriedkov z PPA vo výške 103.822,14 € z rezervného fondu vo výške 2.000 €, zvyšok z návratných zdrojov financovania (zostatku finančných prostriedkov minulých období).

- celoročné hospodárenie Obce Riečka za rok 2010 bez výhrad

Uznesenie č. 4-9/2011

Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2011

Uznesenie č. 4-10/2011

- plán zasadnutí OZ na II. polrok 2011 (23.9.2011, 9.12.2011)

Uznesenie č. 4-11/2011

- zápis do kroniky za roky 2007-2010

Hlasovali za : 7 (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

proti : 0

zdržali sa : 0

Uznesenia č. 4-8/2011 až 4-11/2011 boli jednomyseľne prijaté

C) Určuje:

Uznesenie č. 4-12/2011

  1. a) Annu Mikulovú za zapisovateľa zápisnice
  2. b) Jozefa Holuba, Ľudmilu Turčányiovú, Lýdiu Škultétyovú, za členov návrhovej komisie
  3. c) Jána Spišiaka, Milana Petrána za overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 4-13/2011

v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostovi obce tak, že starostovi obce Riečka zvyšuje základný plat o 33 %.

Uznesenia č. 4-12/2011 -4/13/2011 boli jednomyseľne prijaté

Hlasovali za 7 (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

proti : 0

zdržali sa : 0

D) poveruje:

Uznesenie č. 4-14/2011

starostu obcevyjadriť verejné poďakovanie za 32-ročnú službu v našej farnosti p. farárovi Matejovi Kyškovi

Hlasovali za 7 (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

proti : 0

zdržali sa : 0

Uznesenie č. 4-14/2011 bolo jednomyseľne prijaté

Uznesenie podpísal : starosta obce Ing. Marián Spišiak, dňa 27.6.2011

Zodpovedá:

Samospráva

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

<<
>>
zajtra, piatok 2. 12. 2022
slabé sneženie 5 °C -2 °C
slabé sneženie, južný vánok
vietorJ, 1.39m/s
tlak1023hPa
vlhkosť63%
sneženie0.35mm

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

Natur-pack

Triedime odpad

Triedime odpad

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

stôl riečaniek