Menu
Obec Riečka
ObecRiečka

Uznesenie OZ 5/2016

Uznesenia  5/OZ/2016

 

z pravidelného zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Riečka, konaného dňa 31.8.2016

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

 

  1. Berie na vedomie :

 

Uznesenie č. 5-1/2016

 

-informácie zo zasadnutia komisií

-informácie o uskutočnených a plánovaných podujatiach v obci

-informácie o uskutočnených a plánovaných prácach v obci

-informácie o MŠ v Riečke

-informácia o výpovedi nájomnej zmluvy od p. Púchyovej na  predajňu Potravín v obci Riečka

 

Hlasovanie     Za: 6 (Baláž,  Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                       Proti : 0

                        Zdržal sa : 0

 

Uznesenie č. 5-1/2016 bolo jednohlasne prijaté.

 

  1. Schvaľuje:

 

Uznesenie č. 5-2/2016

  • VZN č. 1 Registratúrny poriadok a registratúrny plán Obce Riečka

 

Uznesenie č. 5-3/2016

  • kúpnu zmluvu  medzi Obcou Riečka (predávajúci) a Jánom Šepeľom a manž., bytom Banská Bystrica, Jilemnického 37 (kupujúci)  o odkúpenie pozemku – parc.č. 501/1 o výmere 22m2 a 505/2 o výmere 5m2, vedené na LV č. 438, k.ú. Riečka, ktorý sa nachádza pri dome súp.č. 174, ktorého sú majiteľmi. Kúpna cena bola dohodnutá vo výške 15 €/m2.
  • Náklady na vyhotovenie geometrického  plánu, vytýčenie pozemku, vyhotovenie zmluvy a návrh na vklad budú hradiť kupujúci. Predaj bude uskutočnený ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko žiadatelia sú vlastníkmi susednej nehnuteľnosti.
  • Predaj nasledovného pozemku je ako predaj, uskutočnený podľa ust. §9a ods. 8 písm.e/zákona  č. 138/1991 Zb. v poslednom platnom znení zmien a doplnkov, a to ako predaj v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.
  • Pri predaji pozemku nedochádza k nedovolenému zmluvnému prevodu v zmysle § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

 

Hlasovanie     Za: 6 (Baláž, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                       Proti : 0

                        Zdržal sa : 0

 

Uznesenia č. 5-2/2016 – 5-3/2016 boli jednohlasne prijaté.

 

 

  1. Určuje:

 

Uznesenie č. 5-4/2016

 

a)Annu Mikulovú za zapisovateľa zápisnice

b)Jána Spišiaka, , Milana Petrána a Ľudmilu Turčányiovú, za členov návrhovej komisie

c)Moniku Náčinovú a Jozefa Baláža za overovateľov zápisnice

 

Hlasovanie     Za: 6 (Baláž, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                       Proti : 0

                        Zdržal sa : 0

 

Uznesenia č. 5-4/2016 bolo jednohlasne prijaté.

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie podpísal starosta obce Ing. Marián Spišiak, dňa : 5.9.2016

Zodpovedá: Správce Webu

Samospráva

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

<<
>>
zajtra, piatok 2. 12. 2022
slabé sneženie 5 °C -2 °C
slabé sneženie, južný vánok
vietorJ, 1.39m/s
tlak1023hPa
vlhkosť63%
sneženie0.35mm

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

Natur-pack

Triedime odpad

Triedime odpad

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie