Riečka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Starosta

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu. Funkčné obdobie je štyri roky.

Hlavné činnosti a zodpovednosť:

  • je výkonným orgánom obce
  • vykonáva obecnú správu
  • zastupuje obec navonok

Milan Petrán - NEKA 

narodený 13. 7. 1975 

Vzdelanie : 

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica 1989-1993

Prax : 

1993-2008 Fittich Alarm s.r.o. - technik 

2008-2022 SZČO 

2022 - 2026  v  komunálnych voľbách  bol  dňa 29.10.2022 zvolený na prvé funkčné obdobie

Kontakt:

Telefón: 048/4197203, 0918/840 271

Mailová adresa: obec@riecka.sk, starosta@riecka.sk

Majetkové priznanie starosta 2022 (842.97 kB)