Riečka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Starosta

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu. Funkčné obdobie je štyri roky.

Hlavné činnosti a zodpovednosť:

 • je výkonným orgánom obce
 • vykonáva obecnú správu
 • zastupuje obec navonok

Ing. Marián Spišiak

Narodený 10.5.1955 v Banskej Bystrici

Vzdelanie:

 • Základná škola: Riečka, Banská Bystrica 1961-1970
 • Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica 1970-1974
 • Vysoká škola poľnohospodárska Nitra -odbor Mechanizácia poľnohospodárstva 1974-1979

Prax:

 • 1979 – 1992 Hlavný mechanizátor, Vedúci technických služieb
 • 1992 - 1994 Vedúci sociálny pracovník, Poradenstvo pre utečencov a migrantov
 • 1994 – 2010 starosta obce Riečka. Za starostu obce bol prvý krát zvolený v roku 1994.
 • 2010 - 2014 - Opätovne bol zvolený za starostu obce v komunálnych voľbách 27.11.2010 na piate funkčné obdobie
 • 2014- 2018 - v komunálnych voľbách, ktoré sa konali 15.11.2014 bol opätovne zvolený na šieste funkčné obdobie
 • 2018 - 2022 - v komunálnych voľbách dňa 10.11.2018 bol na siedme funkčné obdobie opätovne zvolený 

Kontakt:

Telefón: 048/4197203, 0905/634151

Mailová adresa: obec@riecka.sk