Riečka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Odpady

Ročný_výkaz_o_komunálnom_odpade_obce_2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 169.31 kB

Oznámenie_o_úrovni_vytriedenia_komunálnych_odpadov_2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 92.75 kB

Úroveň_vytriedenia_komunálnych_odpadov_2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 90.06 kB

Rocny_vykaz_o_komunalnom_odpade_2022 (272.38 kB)

uroven_vytriedenia_odpadov_2022 (124.29 kB)

Triedenie_obalov_od_syrov (421.68 kB)

Triedenie odpadov cez Vianoce (131.45 kB)

článok ku sviatku Všetkých svätých (121.93 kB)

Triedenie odpadov (344.63 kB)

stlačený odpad

štatistické údaje o komunálnom odpade za rok 2021 (131.54 kB)

úroveň vytriedenia odpadov v obci za rok 2021 (30.38 kB)

 

 

Plagát - triedenie odpadov (2.25 MB)

https://lnk.sk/qany 

Recyklácia papiera

Triedenie plastov

úroveň triedenia odpadov 2019

Triedenie skla

Informácie o systéme zberu odpadu

Pre zber komunálnych odpadov z domácností sa používajú: 110 l (kovové), 120 l  a 240 l nádoby (umelé).     Tieto nádoby sú z domácností vyvážané  1x, alebo 2x mesačne. Interval vývozu je označený farebnou značkou na nádobe.

1100 l kontajner je pristavený pri obecnom úrade, pri cintoríne  a pri garážach. Tieto kontajnery sú určené pre odpad, ktorý tvorí obec a tiež záhradkári, ktorí si hradia poplatok za komunálny odpad paušálne. Obec viackrát v roku vyváža nadrozmerný odpad. Termíny vývozu sú zverejňované obvyklým spôsobom. Miesto zberu je vyhradené pri obecnom úrade.

V obci Riečka máme kontajnery na separovaný zber rozmiestnené takto  :

Pri garážach

 • Plasty: 4
 • Sklo: 1
 • Papier: - 
 • Drobné kovy: 1
 • PDO: 1

Obecný úrad

 • Plasty: 5
 • Sklo: 3
 • Papier: 1
 • Drobné kovy: 1
 • PDO: 1

Pri Salaši

 • Plasty: 2
 • Sklo: 1
 • Papier: -
 • Drobné kovy: -
 • PDO: 3

(Nevoľné)

Plasty sa zbierajú do vriec  a 1x mesačne sa vyvážajú spred domácností v jednorázových žltých vreciach. Vrecia na plasty obdrží každá domácnosť v priebehu mesiaca január 2019. Termín vývozu je zverejnený na vývesných tabuliach a na stránke obce. Využívanie zberu plastov do vriec je potrebné využívať aj z dôvodu, že objem 1100 l kontajnerov je nepostačujúci.

Elektroodpad je vyvážaný viackrát v roku a termíny vývozu sú zverejňované obvyklým spôsobom. Miesto zberu je vyhradené pri obecnom úrade.

Súčasne s elektroodpadom je zbieraný aj väčší kovový odpad.

Triediť komunálny odpad je povinný každý obyvateľ, fyzická osoba – pôvodca odpadu. Pokiaľ sa v obci nebude odpad triediť v dostatočnej miere, bude obec za odpad  na skládke platiť podstatne viac, čo sa premietne do poplatku pre občanov. 

Nádoby na zmesový komunálny odpad a triedený odpad musia byť v deň zberu prístupné.

Správne separovanie odpadu