Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 21.10.2021, 17:19:45

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, štvrtok 21. 10. 2021
slabý dážď 12 °C 7 °C
slabý dážď, mierny západný vietor
vietorZ, 4.65m/s
tlak1010hPa
vlhkosť93%
zrážky0.38mm

Navigácia

Obsah

Vítajte na webových stránkach obce Riečka

obecChotár obce sa nachádza geograficky na styku Veľkej Fatry, Starohorských vrchov a okrajove doň zasahujú aj vulkanity Kremnických vrchov. Obec Riečka leží v údolí potoka Riečanka a zo všetkých strán je obkolesená kopcami. Riečka sa nachádza 7 km severozápadne od Banskej Bystrice. Patrí do okresu Banská Bystrica. Kataster obce tvorí 682 hektárov. V porovnaní s okolitými obcami (Tajov 598 obyv., Králiky 638 obyv., Kordíky 411 obyv.) je Riečka so svojimi 830 obyvateľmi najväčšou obcou. Nachádza sa v nej cca. 230 domov. Najvyšším bodom v okolí je na Vrchách" (915m). Na juhozápadnej strane smerom na Tajov sú kopce nižšie a dosahujú výšky okolo 650.

Oznamy

20.10.2021

oznam o úradných hodinách

oznam o obmedzenom režime obecného úradu

Detail

20.10.2021

očkovanie v obci

možnosť zaočkovania sa v obci

Detail

11.10.2021

zber papiera

zber papiera

Detail

08.10.2021

zber

zbere elektroodpadu a železného šrotu

Detail

24.09.2021

informácia

nahlásenie škody spôsobenej divou zverou

Detail

Úradná tabuľa

Kalendár akcií

Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 25.marca 2020 do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest /napr. respirátor, rúško, šál, šatka, atď./

 

 

Ponuka občanom - drevo na kúrenie 

Mestské lesy Banská Bystrica ponúkajú  listnaté palivové drevo v dĺžkach 4-6m, v cene 51,60 €/m3. Dovoz vedia zabezpečiť v cene

80-100 € podľa vzdialenosti. 

Kontakty: polesie 0910 798401  -  Ing. Valent

                             0902 914177 - Ing. Jankov 

                 odbyt : 0904 657452 - Ing. Bacúr 

 

OZNAM

 

Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie a potreby prijatia výnimočných opatrení, oznamujeme  občanom, že Obecný úrad Riečka bude vykonávať iba nevyhnutné činnosti. Dňom 13.3.2020 ruší úradné hodiny. V nutných prípadoch je potrebné komunikovať telefonicky alebo elektronicky. Kontakty sú uvedené na webovej stránke, alebo úradnej tabuli.

Uvedené opatrenie platí do odvolania. O jeho zrušení vás budeme informovať.

Dôrazne žiadame občanov o dodržiavanie pokynov vyhlásených Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky.

 

Kontakty:

Obecný úrad:  048/4197203

Starosta obce: 0905634151

 

mail: obecriecka@mail.t-com.sk

 

OZNAM 

 

Sväté omše vo farnosti Riečka  nebudú slúžené 

do 31.3.2020

OZNAM PRE OBČANOV : 

V lokalite Hŕbok sa pripravuje individuálna bytová výstavba. Urbanistická štúdia k nahliadnutiu tu : 

Urbanistická štúdia

Urbanistická štúdia 1

Urbanistická štúdia 2

Urbanistická štúdia 3

OZNAM

 

V našej obci sa uskutoční výkup starého papiera a to:

v pondelok  2.3.2020 od 18,00-18,20 hod.

pred obecným úradom

POZVÁNKA

na pravidelné  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční vo štvrtok  20.2.2020  o 18,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Riečke.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Prevod  majetku a zariadenia Združenia obcí Bioenergia Bystricko na obec Riečka
 3. Informácie o pripravovaných investičných aktivitách v obci
 4. Prerokovanie a schválenie urbanistickej štúdie lokality C6 Územného plánu obce Riečka
 5. Zmluva o prevádzkovaní pohrebiska
 6. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Riečka za rok 2019
 7. Plán práce kontrolnej činnosti na I. polrok  2020
 8. Rôzne – žiadosti
 9. Uznesenie, záver

 

V Riečke, 12.2.2020

 

 

                                                                  Ing. Marián Spišiak

                                                                  starosta obce

 

 

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

Pozývame všetkých občanov.

POZOR   ZMENA !

Rozpis separovaného zberu v našej obci

Rok 2020

 

8.1.2020                                15.7.2020

19.2.2020                              19.8.2020

18.3.2020                              16.9.2020

15.4.2020                              22.10.2020

19.5.2020                              25.11.2020

16.6.2020                              23.12.2020

OZNAM      

Vážení spoluobčania,

Oznamujeme Vám, že na spoločnom rokovaní Banskobystrického regionálneho

združenia obcí bolo dohodnuté, že autobusové spoje budú premávať od

pondelka 27. 1. 2020 podľa platných cestovných poriadkov v rámci okresu

Banská Bystrica.

Starostovia obcí okresu Banská Bystrica jednomyseľne súhlasili, aby

mesto Banská Bystrica objednalo autobusovú dopravu u SAD Zvolen za

všetky obce okresu Banská Bystrica, nakoľko sa jedná o komplikovaný

schvaľovací proces v jednotlivých samosprávach (schválenie zmlúv s

dopravcom a s BBSK o refundácii ako aj úpravy obecných rozpočtov

podliehajú schvaľovaniu obecným zastupiteľstvom).

 

OZNAM

V našej obci sa uskutoční

zber elektrospotrebičov,

ktoré musia byť kompletné, nerozobraté

Odpad môžete sústrediť na priestranstve pri obecnom úrade do utorka :   7.1.2020.

 

 

 

 

Milí spoluobčania!

Dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v čase najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia.

Vianočné sviatky sú obdobím,  na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní, nič nie je bežné ani všedné , napriek tomu, že Vianoce sú každý rok, ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť. Vianočné sviatky v každom z nás upevňujú základné ľudské hodnoty.

Vo svojom mene ako i v  mene obecného zastupiteľstva a  pracovníkov obecného úradu, chcem pozdraviť spoluobčanov, rodákov, občanov, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť doma vianočných sviatkov, návštevníkov obce, ktorí tu v našej obci prežívajú tieto sviatočné chvíle medzi svojimi najbližšími, chorých a osamelých občanov, ktorí sú teraz v nemocniciach alebo sami doma .

Milí spoluobčania, prajem Vám všetkým požehnané vianočné sviatky, nech ticho Vianoc nás všetkých naplní pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím a božím požehnaním po celý Nový rok 2020

 

 

Ing Marián Spišiak-starosta obce Riečka

OZNAM o vývoze PDO 

Oznamujeme občanom, že vývoz pevného domového odpadu bude vo štvrtok 26.12.2019

OZNAM

Obecný úrad v Riečke oznamuje, že v dňoch : 9. a 10. 12.2019 bude kancelária obecného úradu

zavretá z dôvodu účasti pracovníčok na školení. Ďakujeme za pochopenie.

V súrnych prípadoch volajte starostu obce, na tel.č. : 0905 634151

ODPISOVANIE VODY

V dňoch 10. a 11.12.2019 budú pracovníci Vodární odpisovať stav vodomerov. Prosíme o sprístupnenie vodovodných šácht. 

POZVÁNKA

 

na pravidelné  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční v stredu   11.12.2019  o 18,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Riečke.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022
 3. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a informatívny rozpočet na roky 2021-2022
 4. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2019
 5. VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku
 6. VZN č. 2/2019 o miestnom poplatku za rozvoj
 7. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2020
 8. Plán práce kontrolnej činnosti na I. polrok  2020
 9. Rôzne – žiadosti
 10. Uznesenie, záver

 

V Riečke, 4.12.2019

 

 

                                                                  Ing. Marián Spišiak

                                                                  starosta obce

OBECNÁ ZABÍJAČKA

pozývame vás na ochutnávku zabíjačkových výrobkov v sobotu 7.12.2019 od 14,00 hod. pred  Kultúrnym domom v Riečke. 

M I K U L Á Š

pozývame všetky deti a rodičov na Mikulášske popoludnie v sobotu : 7.12.2019 o 16,00 hod. pred Obecným úradom v Riečke. Poplatok je 1€ pre deti s trvalým 

pobytom v obci a 4€ pre cezpoľné deti. Prihlásiť sa môžete na obecnom úrade, alebo v materskej škole. 

LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD

 

Pozývame všetky detičky a rodičov

 na Lampiónový sprievod, ktorý sa uskutoční

dňa 14.11.2019 (štvrtok) o 16:45hod

Zraz je na zastávke pri Garážach

OZNAM

V našej obci sa uskutoční výkup starého papiera a to:  v utorok  12.11.2019 od 18,30-18,45 hod.

pred obecným úradom

OBEC RIEČKA

 

Pozýva na 15.ročník súťaže : „Pečenie kysnutých koláčov“

(Riečka, Králiky, Kordíky, Tajov, Kulpin – Srbsko)

 

 

9.11.2019 od 14,00 hod.

Kultúrny dom v Riečke

 

Sprievodná akcia : 16,00 hod. vystúpenie folklórneho súboru Bukovinka Braväcovo

 

Túto akciu finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj

OZNAM

 

Vývoz separované odpadu - plastov  bude dňa : 31.10.2019

                                                                              13.11.2019

                                                                              11.12.2019

Voľby do NR SR v roku 2020

Žiadosť o voľbu poštou voličov s trvalým pobytom na území obce Riečka, ktorí sa v čase volieb budú nachádzať mimo územia Slovenskej republiky prosíme zasielať na mailovú adresu : petranova@riecka.sk, 
alebo poštou na adresu : Obec Riečka, Hlavná 125/2, 974 01 Riečka 

 

POZVÁNKA

 

Pozývame  Vás na pravidelné  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční vo štvrtok   17.10.2019  o 18,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Riečke.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Informácie zo zasadnutí komisií
 3. Informácie o činnosti starostu a obecného úradu
 4. Voľba kontrolóra obce
 5. Žiadosti
 6. Rôzne
 7. Uznesenie, záver

 

V Riečke, 7.10.2019

                                                                  Ing. Marián Spišiak

                                                                  starosta obce

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

Pozývame všetkých občanov.

OZNAM

 

V našej obci sa uskutoční

zber elektrospotrebičov,

 

ktoré musia byť kompletné, nerozobraté

 

a zber kovového odpadu

 

Odpad môžete sústrediť na priestranstve pri obecnom úrade do pondelka :   14.10.2019.

 

 

OZNAM

Vývoz separovaného odpadu – plastov

bude vo štvrtok 3.10.2019

URBARIÁT, p.s. RIEČKA

 pozýva všetkých občanov  na  tradičný 11.

VÝSTUP NA VRCHY,

ktorý sa uskutoční dňa:

 

12. októbra 2019 

 

Zraz : o 10,00 hod. pred Obecným úradom v Riečke 

OBEC RIEČKA

 

pozýva v rámci „Mesiaca úcty k starším“

všetkých dôchodcov na posedenie, spojené s kultúrnym programom, ktoré sa uskutoční dňa :

 

16.októbra 2019 (streda)  o 15,00 hod.

 

v Kultúrnom dome v Riečke.

 

Z organizačných dôvodov prosíme o nahlásenie Vašej účasti na obecný úrad do 4.10.2019.

Prevádzkovateľ – Obec Riečka, so sídlom Riečka 125 Riečka, 97401, IČO: 00313785 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Obec Riečka facebookovej stránke a iných a budú uchovávané po dobu 3 rokov.

 

 

OZNAM

V našej obci sa uskutoční výkup starého papiera a to:

v pondelok  9.9.2019 od 18,25-18,45 hod.

pred obecným úradom.

Papier je potrebné zviazať do balíka, kartón sa neberie.

Turistika - Štrbské pleso

Dňa 1.9.2019 je plánovaná turistika Vysoké Tatry – Štrbské pleso. Na výber budú rôzne trasy, ktoré si vyberie každý podľa svojich schopností a s ohľadom na náročnosť. Odchod je ráno o 5,00 hod. spred obecného úradu. Poplatok  5€ . Prihlásiť sa môžete na obecnom úrade.

Stretnutie seniorov Mikroregiónu :

Pozývame všetkých seniorov z Riečky na tradičné stretnutie, ktoré bude vo štvrtok 22.8.2019 v Kultúrnom dome v Králikoch. Začiatok stretnutia je o 13,00 hod. Odchod autobusu z Riečky je o 12,00 hod. Pozvaní sú všetci, čo dovŕšili dôchodcovský vek.

Riečanská hostina 2019

 

Sobota 17.8.2019 (pred KD v Riečke)

16.00 hod. – vystúpenie detí z MŠ

16.30 hod. – 19.00 hod. – Ľudová hudba Jána Maka

19.00 hod. – Vystúpenie populárnych spevákov : Petra Stašáka a Maji Velšicovej     

21.00 hod. –  Vylosovanie tomboly    

21.30 hod. – Diskotéka v KD

 

Nedeľa 18.8.2019

10,00 hod. – Slávnostná svätá omša v kostole Nanebovzatia Panny Márie

 • Posvätenie sochy Svätej rodiny

13,30 hod. – Futbalový zápas slobodní – ženatí

16,00 hod. – majstrovský futbalový zápas II.A triedy : Riečka – Hiadeľ

Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

Prevádzkovateľ – Obec Riečka, so sídlom Riečka 125 Riečka, 97401, IČO: 00313785 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Obec Riečka facebookovej stránke a iných a budú uchovávané po dobu 3 rokov.

 

O Z N A M

Oznamujeme občanom, že vývoz pevného domového odpadu bude od augusta 2019 zmenený – v obci Riečka  namiesto  pondelka, bude vývoz bývať v utorok.

a tiež v časti Riečka - Nevoľné bude vývoz PDO bývať v utorok. 

POZVÁNKA

 

Pozývame  Vás na pravidelné  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční v piatok  23.8.2019  o 18,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Riečke.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Informácie zo zasadnutí komisií
 3. Informácie o činnosti starostu a obecného úradu
 4. Žiadosti
 5. Rôzne – interpelácie poslancov
 6. Uznesenie, záver

 

V Riečke, 13.8.2019

 

                                                                  Ing. Marián Spišiak

                                                                  starosta obce

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

Pozývame všetkých občanov.

POZVÁNKA

 

Pozývame  Vás na pravidelné  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční vo štvrtok  27.6.2019  o 18,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Riečke.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Informácie zo zasadnutí komisií
 3. Správa audítorky a kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2018
 4. Záverečný účet za rok 2018
 5. Správy kontrolórky obce
 6. Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
 7. Informácie o činnosti starostu a obecného úradu
 8. Rôzne – interpelácie poslancov
 9. Uznesenie, záver

 

V Riečke, 17.6.2019

 

                                                                  Ing. Marián Spišiak

                                                                  starosta obce

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

Pozývame všetkých občanov.

OZNAM

Pracovníci SSE oznamujú občanom, že v dňoch 10. a 11.6. 2019 budú v domácnostiach odpisovať stav elektromerov.

OZNAM

 

V našej obci sa uskutoční

zber elektrospotrebičov, zber kovového odpadu a zber veľkoobjemového odpadu

 

Odpad môžete sústrediť na priestranstve pri obecnom úrade do pondelka :   10.6.2019.

Urbariát, p.s. Riečka,  Obecný úrad a Farská rada  Riečka

pozývajú všetkých občanov na tradičné posedenie pri Prameni pátra Mateja  v Kazimieri

dňa 8.júna 2019

Po slávnostnej svätej omši, ktorá začne o 

- 10,00 hod. bude pripravené občerstvenie, pri ktorom si môžete posedieť v krásnej prírode so svojimi príbuznými, priateľmi, známymi

Novootvorená predajňa potravín v Riečke 

pozývame Vás na nákup do novootvorenej predajne potravín "Riečanská Špajza". Otvorené bude  od pondelka

8.apríla 2019 od 8,00

V ponuke je čerstvé pečivo, mäsové výrobky, množstvo mliečnych výrobkov za akciové ceny. 

OZNAM

V utorok :  2.4.2019 od 18,45 – 19,00 hod.,

prebehne v našej obci výkup starého papiera výmenou za toaletný papier.

Papier sa bude vykupovať pred obecným úradom.

Papier je potrebné zviazať do balíka.

 

OZNAM

V našej obci sa uskutoční

zber elektrospotrebičov, 

ktoré musia byť kompletné, nerozobraté 

a zber kovového odpadu 

Odpad môžete sústrediť na priestranstve pri obecnom úrade do pondelka :   18.3.2019.

POZVÁNKA

 

Pozývame  Vás na pravidelné  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční vo štvrtok  28.2.2019  o 18,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Riečke.

 

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Riešenie parkovania v obci
 3. Riešenie parkovania pri materskej škole
 4. Rôzne, žiadosti
 5. Uznesenie, záver

 

 

V Riečke, 12.2.2019

 

                                                                  Ing. Marián Spišiak

                                                                  starosta obce

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

Pozývame všetkých občanov.

 

 

KARNEVAL

Obecný úrad v Riečke pozýva deti a rodičov na :

detský karneval - v nedeľu : 17.2.2019 o 15,30 hod. v kultúrnom dome

Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

Prevádzkovateľ – Obec Riečka, so sídlom Riečka 125 Riečka, 97401, IČO: 00313785 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Obec Riečka facebookovej stránke a iných a budú uchovávané po dobu 3 rokov.

OZNAM

 

Výkup starého papiera

v utorok :  22.1.2019

 

od 18,20 – 18,30 hod  na zastávke

 pred garážami

 

od 18,30-18,45 hod.

pred obecným úradom

POZVÁNKA

 

Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční v pondelok  10.12.2018  o 18,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Riečke.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 a informatívny rozpočet na roky 2020-2021
 3. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021
 4. Rôzne
 5. Uznesenie, záver

 

V Riečke, 6.12.2018

 

                                                                  Ing. Marián Spišiak

                                                                  starosta obce

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

Pozývame všetkých občanov.

Obecná zabíjačka

8. decembra 2018 o 13,00 hod. pred Kultúrnym domom v Riečke

 

Pozývame  vás na ochutnávku zabíjačkových výrobkov.

M I K U L Á Š

 

Pozývame všetky deti a rodičov na popoludnie s Mikulášom, ktoré bude v sobotu : 8.12.2018 o 16,00 hod. pred obecným úradom. 

Poplatok je 1€ (pre deti bez trvalého pobytu v obci = 4€). Prihlásiť sa môžete do 6.12.2018 na obecnom úrade, alebo v materskej škole. 

POZVÁNKA

Starosta obce Riečka podľa § 12 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a  ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva  obce Riečka, ktoré sa bude konať

 

5.decembra 2018 (streda) o 18,30 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Riečke

 

 

Návrh programu:

 1. Štátna hymna
 2. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, konaných 10.11.2018
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Riečka
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Riečka
 6. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Riečka
 8. Príhovor novozvoleného starostu obce Riečka
 9. Voľba pracovných komisií – mandátová komisia a volebná komisia
 •  Návrhová komisia
 1.  Overenie  platnosti voľby starostu a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií
 2.  Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce
 3. Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva
 4. Určenie platu novozvolenému starostovi obce
 5. Zastupovanie starostu
 6.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva  na zvolávanie zasadaní obecného zastupiteľstva
 7.  Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri MŠ v Riečke
 8. Pracovný kalendár obecného zastupiteľstva na rok 2019
 9.  Inventarizačná a likvidačná komisia
 10. Diskusia
 11. Návrh uznesení
 12. Záver zasadnutia

 

 

 

V Riečke, 19.11.2018

 

 

                                                                  Ing. Marián Spišiak

                                                                  starosta obce

 

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

Pozývame všetkých občanov.

 

prednáška pre seniorov- ako sa nestať obeťou trestného činu 

Výsledky komunálnych volieb v obci Riečka dňa : 10.11.2018

 

Starosta Obce Riečka :

 

Ing. Marián Spišiak                                 KDH                           297 hlasov

 

Zoznam zvolených  poslancov OZ  v Riečke:

 1. Prof. Ján Spišiak                           NEKA                        233 hlasov
 2. Ing. Erika Baboľová                      NEKA                        201 hlasov
 3. Ing. Jozef Baláž                             KDH                          193 hlasov
 4. Monika Náčinová                          NEKA                        186 hlasov
 5. Roman Krahulec                           NEKA                         178 hlasov
 6. Miloš Čermák                                NEKA                         170 hlasov
 7. Bc. Jozef Šimiak                           NEKA                         145 hlasov

 

 

Ďalšie poradie :

 1. Ing. Jana Kovácsová                     NEKA                        133 hlasov
 2. Ľudmila Spišiaková                       KDH                          130 hlasov
 3.  Pavel Ševc                                     NEKA                        125 hlasov
 4.  Mgr.Jozef Kušniar                         KDH                           89 hlasov

LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD

 

Pozývame všetky detičky a rodičov

 na Lampiónový sprievod, ktorý sa uskutoční

dňa 8.11.2018 (štvrtok) o 16:45hod

Zraz je na zastávke pri Garážach

           OBEC RIEČKA

Vás pozýva na : 14.ročník súťaže

„Pečenie kysnutých koláčov“

Riečka, Králiky, Kordíky, Tajov, Kulpin /Srbsko/,

 Riečka /Rimavská Sobota/

 

3.11.2018 o 14.00 hod.

Kultúrny dom v Riečke

 

Sprievodný program:

 • ZAF Pohronci

POZVÁNKA

 

Pozývame Vás na pravidelné zasadnutie  Obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční vo štvrtok  18.10.2018  o 18,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Riečke.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 a informatívny rozpočet na roky 2020-2021
 3. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021
 4. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2018
 5. Správy kontrolórky obce
 6. Rôzne
 7. Uznesenie, záver

 

V Riečke, 11.10.2018

 

                                                                  Ing. Marián Spišiak

                                                                  starosta obce

 

 

 

 

OZNAM

V našej obci sa uskutoční výkup starého papiera a to:

v pondelok 8.10.2018  od 18,30-18,45 hod.

pred obecným úradom

OBEC RIEČKA

pozýva v rámci „Mesiaca úcty k starším“

všetkých dôchodcov na  posedenie, spojené s kultúrnym programom, ktoré sa uskutoční dňa :

21.októbra 2018 o 15,00 hod.

v Kultúrnom dome v Riečke.

Z organizačných dôvodov prosíme o nahlásenie Vašej účasti na obecný úrad do 18.10.2018.

 

,,Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov za účelom pozvania, resp. slávnostného prijatia a zablahoželania, je čl. 6 ods. 1 písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Spracúvanie Vašich osobných údajov za týmto účelom môžete kedykoľvek namietať. Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na www.osobnyudaj.sk/informovanie alebo priamo u Prevádzkovateľa.“

OZNAM

V našej obci sa uskutoční

zber elektrospotrebičov, 

ktoré musia byť kompletné, nerozobraté 

a zber kovového odpadu 

Odpad môžete sústrediť na priestranstve pri obecnom úrade do stredy :   

3.10.2018.

POZVÁNKA

            Pozývame Vás na valné zhromaždenie členov pozemkového spoločenstva Urbariát Riečka, ktoré sa uskutoční dňa  5. októbra 2018 /piatok/ o 17,00 hod. v Kultúrnom dome v Riečke

Program:

1/ Otvorenie

2/ Návrh členov mandátovej a návrhovej komisie

3/ Informácia odborného lesného hospodára o ťažbe

4/  Správa o činnosti Urbariátu za rok 2017

5/ Schválenie bilančného plánu hospodárenia v lesoch za rok 2017

6/ Správa o hospodárení Urbariátu p.s. za rok 2017

7/ Schválenie záverečného účtu hospodárenia k 31.12.2017

8/ Správa Dozornej rady k hospodáreniu p.s. Urbariát Riečka  za rok 2017

9/ Schválenie rozpočtu na rok 2018

10/ Voľba predsedu Urbariátu p.s. Riečka

11/ Rôzne

12/ Diskusia

13/ Návrh na uznesenie

14/ Záver

 

            Vaša účasť na zhromaždení je povinná. V prípade svojej neúčasti môžete poveriť plnou mocou niektorého člena, prípadne člena výboru na zastupovanie. Tlačivo pre plnú moc je potrebné Vami vypísať a zastupujúci sa ním preukáže pri prezentácii priamo na zhromaždení.

 

             

V Riečke, 11.9.2018

                                                                                                          Výbor Urbariátu,

p.s. Riečka

 

 

P l n á   m o c

 

Dolupodpísaný /á/ ................................................................, nar. .................................

 

bytom...............................................................................................................................

 

splnomocňujem.............................................................., nar. .........................................

 

bytom ...............................................................................................................................

 

aby ma zastupoval/a/ na VZ  dňa 5.10.2018

 

 

 

 

V ....................................., dňa ..............................

                                                                                              Podpis: ..................................

URBARIÁT, p.s. RIEČKA

 

 pozýva všetkých občanov  na 

 

tradičný

 

10.

VÝSTUP NA VRCHY,

ktorý sa uskutoční dňa:

6. októbra 2018 

Zraz : o 10,00 hod. pred Obecným úradom v Riečke 

POZVÁNKA

 

Pozývame Vás na pravidelné zasadnutie  Obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční v piatok  24.8.2018  o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Riečke.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Príloha č. 2 k zmene rozpočtových pravidiel
 3. Informácie starostu o investičnej činnosti v obci  (miestne komunikácie, zatrubnenie potoka a verejné osvetlenie Nevoľné)
 4. Rôzne
 5. Uznesenie, záver

 

V Riečke, 15.8.2018

                                                                  Ing. Marián Spišiak

                                                                  starosta obce

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

Pozývame všetkých občanov.

OZNAM 

V našej obci  uskutoční výkup starého papiera a to:

 vo štvrtok 16.8.2018 od 18,40-19,00 hod.

 pred obecným úradom

OBEC RIEČKA

 pozýva

na turistický výlet

Trasa:

Červený kláštor  - Pieninská lávka – Tri koruny - Sokolica –chata Pieniny, Lesnica

Cca 4,45 hod. bez započítania oddychových prestávok

Alternatívna trasa: možnosť splavovania z Červeného kláštora do Lesnice

v sobotu:              1.9.2018

 

Odchod autobusu ráno o : 5,00 hod.

 

Poplatok : 5 € + poplatky za vstupy 1,50 €

Prihlásiť sa môžete na OÚ do 27.8.2018

 

Je potrebné si zobrať so sebou osobné doklady.

Riečanská hostina

Sobota 11.8.2018 (pred KD v Riečke)

16.00 hod. – vystúpenie detí z MŠ

16.30 hod. – Bublinková show

17.00 hod. – vystúpenie DFS Matičiarik

17.30 hod. – Bublinková show

18.00 hod. – vystúpenie  FS Priechoďan

20.00 hod. – Divadlo „Traja chrobáci“           

21.00 hod. – Ohňová show

                     Vylosovanie tomboly

21.30 hod. – Diskotéka v KD

 

Nedeľa 12.8.2017

09,00 hod. – Slávnostná svätá omša v kostole Nanebovzatia Panny Márie

13,30 hod. – Futbalový zápas slobodní – ženatí

16,30 hod. – majstrovský futbalový zápas II.A triedy : Riečka – Hronsek

OZNAM

V našej obci sa uskutoční

zber elektrospotrebičov,

ktoré musia byť kompletné, nerozobraté

a zber kovového odpadu

Odpad môžete sústrediť na priestranstve pri obecnom úrade do pondelka :   30.7.2018.

OZNAM

 

Oznamujeme občanom, že ulica Za Tonkov bude v piatok  13.7.2018 uzavretá celý deň a ulica Závoz bude uzavretá od 12,00 hod. 

 

POZVÁNKA

 

Pozývame Vás na pravidelné zasadnutie  Obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční v utorok  19.6.2018  o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Riečke.

 

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Správa audítorky a kontrolórky obce za rok 2017
 3. Záverečný účet za rok 2017
 4. Informácie starostu
 5. Rôzne
 6. Uznesenie, záver

 

 

 

 

V Riečke, 1.6.2018

 

 

                                                                  Ing. Marián Spišiak

                                                                  starosta obce

 

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

Pozývame všetkých občanov.

 

OZNAM

Oznamujeme občanom, že v piatok 15.6.2018 bude obecný úrad z dôvodu dovolenky zatvorený. 

Ďakujeme za pochopenie.

O Z N A M

 

Výkup papiera prebehne v našej obci v stredu :

 

6.6.2018

pred obecným úradom od 18,30 – 19,00 hod.

 

Obec Riečka

pozýva všetky deti a rodičov na 

zábavné popoludnie

na futbalovom ihrisku v Ľaukovej

3.júna 2018 o 15,00 hod.

 

                  

Prihlásiť sa môžete na Obecnom úrade, alebo v Materskej škole v Riečke do 1.6.2018

Poplatok za dieťa : 1 € (3€)

Urbariát, p.s. Riečka,  Obecný úrad a Farská rada  Riečka

pozývajú všetkých občanov na tradičné posedenie pri Prameni pátra Mateja  v Kazimieri

 

dňa 26.5.2018

Po slávnostnej svätej omši, ktorá začne o 

- 10,00 hod. bude pripravené občerstvenie, pri ktorom si môžete posedieť v krásnej prírode so svojimi príbuznými, priateľmi, známymi

OZNAM

 

Obec Riečka pripravuje pamätnú izbu, v ktorej budú vystavené veci (nástroje, náradia, oblečenia, listiny, ...), ktoré sa používali v minulosti v našej obci.

Tieto veci môžete darovať, alebo prenajať na tento účel. 

Priestory na vystavenie sú už pripravené.

Priestorové možnosti neumožňujú vystavovať objemnejšie veci.

 

Veci môžete priniesť na obecný úrad.

 

Ďakujeme za spoluprácu.

 

Pozvánka pre občanov časti Riečka  - Nevoľné 

 

Pozývame Vás na stretnutie zástupcov obce a obyvateľov časti obce Riečka – Nevoľné, ktoré sa uskutoční dňa :

 

22.5.2018 o 19,00 hod.

v penzióne Slniečko.

 

Cieľom stretnutia je riešenie potrieb a problémov v lokalite Nevoľné. Informáciu o stretnutí prosím odovzdajte susedom, na ktorých obec nemá kontakt

OBEC RIEČKA

 ruší

 

turistický výlet – chodník medzi korunami stromov s vyhliadkovou vežou – Bachledova dolina

 z dôvodu nepriaznivého počasia

ktorý mal byť vo štvrtok  :         17.5.2018

 

Náhradný termín bude zverejnený.

OBEC RIEČKA

 pozýva

 

na jarnú turistiku

 

Prehliadka „Badínskeho pralesa“

za účasti sprievodcu

 

v utorok :             1.5.2018

Odchod autobusu ráno o : 7,30 hod.

Poplatok : 2 €

Prihlásiť sa môžete na OÚ do 27.4.2018.

OZNAM

Obecný úrad v Riečke oznamuje, že  dňa : 11.4.2018 (streda) úradujeme od 15,00 hod. 

Ďakujeme za pochopenie.

OZNAM

V našej obci sa uskutoční

zber elektrospotrebičov, 

ktoré musia byť kompletné, nerozobraté

a tiež zber kovového odpadu 

Odpad môžete sústrediť na priestranstve pri obecnom úrade do stredy  21.3.2018.

OZNAM

 

Obec Riečka ponúka na prenájom priestory predajne Potravín a Pohostinstva, nachádzajúce sa v  v centre obce.

Žiadosti o prenájom priestorov môžete doručiť na Obecný úrad v Riečke do:

 

15. 3. 2018.

 

Bližšie informácie poskytne Obecný úrad v úradných hodinách, alebo na tel.č. : 048/4197203

OZNAM

 

Oznamujeme občanom, že v pondelok :

19.2.2018 od 16,30 – 17,00 hod.,

prebehne v našej obci výkup starého papiera výmenou za toaletný papier.

Papier sa bude vykupovať pred obecným úradom.

Milí občania, 

do Nového roku 2018 Vám želáme veľa zdravia, radosti, spokojnosti,  osobných a pracovných úspechov.

Starosta obce a  zamestnanci Obecného úradu v Riečke.

OBECNÁ ZABÍJAČKA

 Pozývame Vás na ochutnávku zabíjačkových výrobkov (klobásy, jaternice, kapustnica, slovenské pikantné klobásy)

a to v sobotu : 9.12.2017 o 12,30 hod. pred Kultúrnym domom v Riečke. 

 

OZNAM 

Dňa 5.12.2017 (utorok) sa v našej obci uskutoční zber papiera. Zber prebehne pred obecným úradom, 

v čase od 15,00 - 15,30 hod. 

Papier musí byť zviazaný v balíku, kartóny sa neberú. 

V Obraze - popup

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií