Menu
Obec Riečka
ObecRiečka

Archív podujatí

Aktuality

 

Plán kultúrno - športových akcií obce Riečka na rok 2019

Január            Stolnotenisový turnaj                                             

Február          Detský karneval 

Marec             Uvítanie detí do života (Jún)

Apríl                Turistický výlet

 Máj                Stretnutie pri prameni pátra Mateja 25.5.2019

 Jún                 MDD 2.6.2019

                        Rozlúčka s predškolákmi

 Júl                  Vydanie RS č. 37

 August           Riečanská hostina 17.8.2019

                        7.stretnutie dôchodcov mikroregiónu v Králikoch 22.8.2019

 September    Turistický výlet 1.9.2019                  

 Október         Deň úcty k starším 16.10.2019 (streda)

                        Urbársky výstup na Vrchy  12.10.2019                        

 November     Súťaž v pečení kysnutých koláčov 9.11.2019

 December     Mikuláš 7.12.2019

                       Živý Betlehem 25.12. 2019

                       Koncoročný výstup na Vrchy

                       Vydanie RS č. 38

 

 

Plán kultúrno - športových akcií – obec Riečka

na rok 2018

 Január             Stolnotenisový turnaj

Február            Detský karneval

 Marec             Uvítanie detí do života                        

 Apríl                Turistický výlet 28.4.2018

 Máj                   Stretnutie pri prameni pátra Mateja 26.5.2018

 Jún                 Medzinárodný futbalový turnaj Riečka - Kulpín

                         MDD 3.6.2018

                         Rozlúčka s predškolákmi                        

 Júl                 Vydanie RS č. 35

 August          Riečanská hostina 12.8.2018

                       6.stretnutie dôchodcov Mikroregiónu v Kordíkoch  16.8.2018

 September   Turistický výlet 1.9.2018                    

 Október       Deň úcty k starším

                      Urbársky výstup na Vrchy

                      Výstava ovocia a zeleniny

 November   Súťaž v pečení kysnutých koláčov 10.11.2018

 December   Mikuláš 8.12.2018

                     Živý Betlehem 25.12.

                     Koncoročný výstup na Vrchy

                     Vydanie RS č. 36

 

Koncoročný výstup na Vrchy 2018

Turistický výlet 1.9.2018

 

Turistika 8.5.2017

 

Turistický výlet 1.9.2016

 

Tajovské oslavy

 

súťažné družstvo

 

súťažná disciplína 1

 

súťažná disciplína 2

Plán kultúrno - športových akcií na rok 2017

 Január             Retrolyžovačka

Február            Detský karneval 19.2.2017

 Marec             Stolnotenisový turnaj

                         Uvítanie detí do života

 Apríl                Turistický výlet

 Máj                  Stretnutie pri prameni pátra Mateja 27.5.2017

 Jún                 Futbalový turnaj v Kulpíne 9.-10.6.2017

                         MDD 4.6.2017

                         Rozlúčka s predškolákmi

                        Jánska hostina v Tajove 24.6.2017

 Júl                 Vydanie RS č. 33

 August          Riečanská hostina 12.8.2017

                       5.stretnutie dôchodcov mikroregiónu v Riečke 17.8.2017

 September   Turistický výlet 1.9.2017

                       Mariánska púť v Tajove 15.9.2017

 Október       Deň úcty k starším

                      Urbársky výstup na Vrchy

                      Výstava ovocia a zeleniny

 November   Súťaž v pečení kysnutých koláčov 11.11.2017

                     Pletenie adventných vencov na Kordíkoch

 December   Mikuláš 9.12.2017

                     Živý Betlehem 25.12.

                     Koncoročný výstup na Vrchy

                     Vydanie RS č. 34

 

Júnový sviatok detí

Tento rok sme medzinárodný deň detí oslávili v prírode, a to cestou rozprávkovým lesom. Takmer 60 detí vyštartovalo pred obecným úradom a cez Vajano a Kutinu prešli spolu s rodičmi lesom až na futbalové ihrisko v Ľaukovej, kde bol cieľ. V priebehu trasy na štyroch stanovištiach deti plnili rôzne zaujímavé úlohy a na konci boli odmenené sladkým balíčkom a občerstvením. Mohli si zaskákať na trampolíne, zajazdiť na koníkoch, využili maľovanie na tvár aj futbalové ihrisko. Ďakujeme touto cestou organizátorom a všetkým dobrovoľníkom za pomoc pri usporiadaní tejto akcie.

Ľ. Turčányiová  

 

 

   Obec Riečka

pozýva všetky deti a rodičov na 

 

„Cestu rozprávkovým lesom“

 

4.júna 2017 o 14,00 hod.

 

Štart :  pred Obecným úradom

Cieľ:   Futbalové ihrisko

                  

Prihlásiť sa môžete na Obecnom úrade, alebo v Materskej škole v Riečke do 1.6.2017

Poplatok za dieťa : 1 €

 

 

 

priateľské stretnutie futbalistov Riečky a Kulpína

futbalisti Riečky a Kulpína - fotografia 

 

Turistika - 8.5.2017

OBEC RIEČKA

 pozýva

na jarnú turistiku

Autobusom:

Riečka - Kremnické Bane – geografický stred Európy – Svätojánsky kostol- Krahule

 

Pešo:

Krahule – Skalka                                              1,30 hod.

Skalka – Gergelyho tunel                                   0,40 hod.

Tunel – Chata nad Tajovom                               0,50 hod.

Chata nad Tajovom – Riečka                              1,05 hod.

Cca 4,5 hod. bez započítania oddychových prestávok

v pondelok:              8.5.2017

Odchod autobusu ráno o : 8,00 hod.

Poplatok : 1 €

Prihlásiť sa môžete na OÚ do 5.5.2017.

 

Obecná zabíjačka

3.decembra 2016 o 12,00 hod. pred Kultúrnym domom v Riečke

Pozývame Vás na  ochutnávku zabíjačkových výrobkov (klobásy, jaternice, kapustnica, slovenské pikantné klobásy)

 

Pozývame všetky deti a rodičov na :

Mikulášske popoludnie

Dňa: 3.12.2016 o 16,00 hod. pred Obecným úradom v Riečke

 

Poplatok za dieťa : 1 €

 

Prihlásiť sa môžete do 1.12.2016 na Obecnom úrade

alebo v Materskej škole. 

 

 

 

POZOR !!!

OZNAM PRE OBČANOV

 

V našej obci bude v termíne  :

 

-  12.10.2016 v čase od 7,30 – 15,30 hod.

-  13.10.2016 v čase od 7,30 – 15,30 hod.

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.      

 

 

Septembrové Vysoké Tatry

Už tradične 1. septembra organizuje obecný úrad jesennú turistiku. Tentokrát sme sa rozhodli pre naše najvyššie pohorie - Vysoké Tatry. Vodcom našej 42 člennej skupiny bol skúsený turista Milan Chrien s manželkou Evkou. Vyštartovali sme v Tatranskej Lesnej a po žltej značke sme sa dostali k vodopádom Studeného potoka  a na Rainerovu chatu, kde bolo prvé občerstvenie. Ďalšou zastávkou bola Zamkovského chata a po niekoľkohodinovej chôdzi sme prišli do cieľa na Skalnaté pleso. Po krátkej prestávke sme sa vydali na zostup do Tatranskej Lomnici, niektorí využili možnosť zviezť sa kabínkovou lanovkou. Zaujímavú, asi  16 kilometrovú trasu, sme v zdraví a za krásneho slnečného počasia zvládli za viac ako 7 hodín. Poďakovanie patrí organizátorom, p. Chrienovi, aj šoférovi autobusu za šťastný a bezpečný návrat domov.

Ľ. Turčányiová

 

 

Rozlúčka s predškolákmi

Predškoláci s pani učiteľkami

P O Z V Á N K A

 

Pozývame Vás na pravidelné   zasadanie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v stredu 29.6.2016  o  18,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Riečke.

 

Program:

1. Otvorenie

2. Správa audítorky a kontrolórky obce  za rok 2015

3. Záverečný účet za rok 2015

4. Informácie o činnosti a aktivitách v obci 

5. Žiadosti

6. Rôzne

7. Uznesenie, záver

 

 

 

 

 

V Riečke 17.6.2016

 

 

 

                                                                                                                Ing. Marián Spišiak

                                                                          starosta obce

 

 

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva  je verejné. Pozývame všetkých občanov.

 

Deň detí 2016

 

Futbalové stretnutie Riečka - Kulpin

 

Príhovor na stretnutí pri Prameni Pátra Mateja - 28.5.2016

Vážení hostia, milí Riečania!

 Schádzame sa tu v Areáli oddychu pri Prameni pátra Mateja v závere mesiaca mája, najkrajšieho mesiaca v roku. Je to už 6. stretnutie občanov obce Riečka, milých hostí z okolitých dedín, príbuzných a našich priateľov.  V tejto dobe poznačenej globalizáciou sa stráca identita občana, prostredia a niekedy máme pocit, že nás ovláda neviditeľná ruka cez všade prítomné reklamy a už pre nás mnohých nepostrádateľné média. Cez ne sa dozvedáme o udalostiach z celého sveta, ktoré mnohokrát negatívne pôsobia na naše myslenie. My Vám dnes ponúkame duchovné a hmotné hodnoty, ktoré dúfame, že potešia myseľ a obohatia nás krásnymi spomienkami. Spoločenské akcie tohto druhu sú už rozšírené skoro v každej obci nášho Slovenska, kde sa obnovujú vlastné tradície a zvyky. Oprašujú sa dávno zabudnuté miesta v chotári aj v obciach. Nedá mi nespomenúť najväčšiu hodnotu obce Riečka prekrásne zákutia hôr a dolín , ktoré sú bohaté na pramene vôd. Pri zisťovaní ešte existujúcich prameňov som ich napočítala vyše 20. Je to nevyčísliteľná hodnota, ktorú vedia oceniť regióny, ktoré zápasia s nedostatkom vody, vysychaním zdrojov vody a s kvalitou na kraji únosnosti.  Zmapovanie, orientačný popis miesta prameňov, ich stav a ich ochranu považujeme pre budúce generácie obyvateľov obce za opodstatnený, ktorý bude ako návod k zachovaniu a udržiavaniu prirodzeného stavu prameňov. Možno Vám prešlo mysľou, načo o tomto hovorím. Ale v tejto nestálej dobe sú i malé pramienky nezávadnej vody, o ktorých vieme, že sú zárukou prežitia.

Pre budúcnosť by bolo vhodné vytvoriť dobrovoľné združenie najmä z radu mladých, ktoré bude zabezpečovať čistenie a úpravu terénu pri týchto prameňoch. V minulosti to robili členovia Zväzu záhradkárov v Riečke. Je na škodu, že zlým obhospodarovaním sa výdatnosť prameňov stráca, ale aj neuváženým zachytávaním prameňov sa znehodnocuje prirodzený odtok vody.  Človek potrebuje k svojmu životu čisté životné prostredie, čistú vodu, ale aj pekné medziľudské vzťahy. Snažme sa my o to všetci a dnes si vytvorme atmosféru pohody milých slov a vzájomného porozumeniam. V mene Urbariátu, pozemkové spoločenstvo Riečka, Obecného úradu Riečka a Farskej rady Vás všetkých srdečne vítam na dnešnom spoločenskom podujatí, ktoré začíname slávnostnou svätou omšou v Božej prírode. V duchu poďakujme za všetky dary a vyprosujme si požehnanie a Božie milosrdenstvo. Svätú omšu bude celebrovať dôstojný pán Mgr. Radoslav Bujdoš..

M. Ďurišková

OZNAM PRE OBČANOV

Dňa 9.5. a 10.5.2016 sa z dôvodu školenia na obecnom úrade neúraduje. V nutných prípadoch volajte starostu obce

na tel.č.: 0905 634151.

 

Uvítanie novonarodených detí 

Privítali sme nových občanov

26. apríla sme si na obecnom úrade znovu urobili malú slávnosť. Spolu s rodičmi aj starými rodičmi sme privítali šesť malých občanov : Boris a Alexander Paľov, Ela Pulkrábková , Michaela Bálintová, Petra Čiefová a Samuel Kordulič. S krátkym programom nás potešili deti z MŠ, príhovor predniesol zástupca starostu Ing. Jozef Baláž. Deťom aj rodičom prajeme dobré zdravie, veľa lásky a spokojný život v našej obci.

Ľ. Turčányiová

 

Jarná turistika

V sobotu 30. apríla sme za pekného slnečného počasia vyrazili z Riečanského chotára popri Tajovskom ihrisku smerom na Králiky. Tu bol náš prvý cieľ – Králická tiesňava s Farebným potokom a 7 metrovým vodopádom. Potom sa naša 24 členná skupina presunula cez les a lúky k rybníku Mútne a na Suchý vrch, kde sme sa občerstvili v miestnej reštaurácii. Odtiaľ sme sa presunuli po žltej turistickej značke ku Tajovskej kope a cez Jabrikovú do Tajova, kde bol cieľ našej cesty. Za sedem hodín sme prešli takmer 15 kilometrov, spolu s nami aj naši priatelia z Riečky z okresu Rimavská Sobota. Poďakovanie patrí organizátorom aj Milanovi Chrienovi, ktorý bol našim turistickým sprievodcom celou zaujímavou trasou. Ak máte ďalšie tipy na podobné výlety, podeľte sa s nami. Turistická sezóna začína !

Ľ. Turčányiová 

 

P O Z V Á N K A

 

Pozývame Vás na pravidelné   zasadanie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v piatok 29.4.2016  o 18,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Riečke.

 

Program:

1. Otvorenie

2. Informácie o projektoch

3. Správy kontrolórky obce   

4. Rôzne

5. Uznesenie, záver

 

 

 

 

 

 

V Riečke 22.4.2016

 

 

 

                                                                                                                Ing. Marián Spišiak

                                                                                                                starosta obce

 

 

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva  je verejné. Pozývame všetkých občanov.

 

 

Obec Riečka pozýva na 13. ročník Stolnotenisového turnaja o „Pohár starostu obce“,

 

ktorý sa uskutoční v sobotu : 9. apríla 2016.

 

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

konané  dňa 5.3.2016

 

 

v našej obci  sa hlasovalo takto:

 

 

Počet zapísaných voličov :                            611

Počet zúčastnených voličov:                          437

Počet platných hlasov :                                 428

%  účasti:                                                      70 %

 

 

  1. SMER – sociálna demokracia                                                             120 hlasov
  2. Sloboda a solidarita                                                                            54 hlasov
  3. Slovenská národná strana                                                                   50 hlasov
  4. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA)                           42 hlasov

 Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko                                            42 hlasov     

  1. Kresťanskodemokratické hnutie                                                          36 hlasov
  2. SME RODINA –Boris Kollár                                                               32 hlasov

7.   SIEŤ                                                                                          14 hlasov

8.   MOST – HÍD                                                                               11 hlasov

9.   Strana TIP                                                                                    8 hlasov

10. Komunistická strana Slovenska                                                        5 hlasov

      Slovenská občianska koalícia                                                           5 hlasov  

11. Strana zelených Slovenska                                                              3 hlasy       

      ŠANCA                                                                                        3 hlasy       

12. Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník                                                  1 hlas

      Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická                1 hlas

      strana

      PRIAMA DEMOKRACIA                                                     

   

OBEC RIEČKA

Pozýva na 15.ročník súťaže : „Pečenie kysnutých koláčov“

(Riečka, Králiky, Kordíky, Tajov, Kulpin – Srbsko)

9.11.2019 od 14,00 hod.

Kultúrny dom v Riečke

Sprievodná akcia : 16,00 hod. vystúpenie folklórneho súboru Bukovinka Braväcovo

Túto akciu finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj

 

Urbársky výstup na Vrchy

V sobotu 12.októbra sme prijali pozvanie urbárnikov na 11.výstup na riečanské vrchy. Počasie bolo krásne slnečné, ako na objednávku, ideálne na turistiku. Pohodovým krokom, v družnej debate, s povinnými občerstvovacími zastávkami sme na obed dorazili do cieľa. Na skale pri kríži sa nás zišlo 60 duší. Privítal nás predseda urbárnikov p. Rusko, históriu výstupu nám pripomenula p. Ďurišková. Tiež navrhla, aby sa do budúcnosti a pre ďalšie generácie nazvala táto akcia memoriál Ernesta Dlhoša, ktorý bol iniciátorom a dušou tohto spoločenského podujatia. Zaspievali sme si, odfotili sa, pokochali výhľadmi a pochutili si na výbornom hovädzom gulášiku. A že nás bolo naozaj hojne, dokazoval aj prázdny kotol. Verím, že to nebol iba hlad, či pekné počasie, čo nás hnalo do kopcov, ale hlavne potreba stretnúť sa, pospomínať a zažiť niečo pekné v dobrej spoločnosti. Ďakujeme členom urbáru za dobre zvládnutú organizáciu,  aj za občerstvenie a dúfam, že nás pozvú  aj o rok.

Ľ. Turčányiová

 

Vysokohorská turistika

Ako sme si už zvykli, na štátny sviatok 1.septembra, obec organizuje turistický výlet do našich veľhôr. Tento krát to vyšlo na nedeľu, počasie nám prialo, autobus stihli všetci. Štartovali sme spoločne zo Štrbského plesa, postupne sa tvorili menšie skupinky, ktoré si individuálne zvolili jednotlivé trasy podľa náročnosti. Niektorí sa vybrali smerom na Popradské pleso, iní na Solisko, väčšina kráčala k vodopádu Skok. Osemčlenná skupinka najzdatnejších pokračovala Mlynickou dolinou cez Bystrú lávku až do výšky 2300 metrov nad morom. Dolu schádzali Furkotskou dolinou popri chate pod Soliskom. Aj keď nás v cieli postrašil krátky dážď, myslím, že turistiku sme si užili naozaj všetci a hlavne v zdraví. Ďakujeme organizátorom aj našim horským vodcom  Evke a Milanovi Chrienovcom.

Ľ. Turčányiová                          

 

Naše hody

Tradične v polovici augusta sa konala v našej obci riečanská hostina. Tento rok nám počasie prialo, čo sa odzrkadlilo aj na návštevnosti. Program bol pestrý, takže si prišli na svoje všetky vekové kategórie. Po vystúpení detí z MŠ nás postupne rozospievali aj roztancovali ľudová hudba Jána Maka, Peter Stašák, Robo Kazík, skupina Denebolis a DJ Braňo Hríbik. Hostia nezostali hladní ani smädní, v ponuke boli guláše, tekvica, varená kukurica aj domáce špeciality kuchára Peťa Nováka. Nechýbala bohatá tombola a dobrá nálada, ktorá nás sprevádzala až do neskorých nočných hodín. V nedeľu sme sa stretli na slávnostnej sv. omši, po ktorej nasledovalo vysvätenie sochy Svätej rodiny pred našim kostolom. V poobedňajších hodinách sa uskutočnil zápas slobodní – ženatí a súťaž v kopaní jedenástok. Ďakujeme všetkým, ktorí nezištne pomohli pri organizovaní našej slávnosti. Tešíme sa na budúci rok na okrúhle výročie obce a tradičné stretnutie rodákov.

Ľ. Turčányiová 

Riečanská hostina

Deň detí v Riečke

 

Septembrový koncert v Evanjelickom kostole

Jánsky sviatok v Tajove

V sobotu 23.júna sme sa zúčastnili súťaže v susednom Tajove, ktorá bola súčasťou dvojdňového programu obecných osláv. V konkurencii zmiešaných družstiev z okolitých obcí sme v konečnom zúčtovaní obsadili 1.miesto. Našu obec reprezentovali žiaci Hana Turčányiová, Peťa Kovácsová, Dominik Petrík a Andrej Spišiak. Ďakujeme za ich ochotu a snahu, gratulujeme k peknému umiestneniu.

Ľ. Turčányiová

Rozlúčka s predškolákmi

Dňa 20.júna sme sa stretli na obecnom úrade spolu s deťmi, učiteľkami aj rodičmi, aby sa naši najstarší  škôlkári rozlúčili s materskou školou. Po úvodnom privítaní  nám deti predviedli, čo všetko sa za tie roky naučili. Po básničkách a pesničkách nasledovalo podpisovanie detí do pamätnej knihy a odovzdanie pekných  spomienkových darčekov od pani riaditeľky. Potom sa nám prihovoril starosta obce a urobili sme si peknú spoločnú fotografiu. Našim veľkým predškolákom, ktorými sú : Lucka Černová, Marek Chalupek, Julka Kántorová, Šimon Kyška, Linda Lukačovičová, Milanko Schvarc, Simonko Styk, Kristínka Šteruská, Dorotka Žabková prajeme úspešný septembrový štart v škole.

Ľ. Turčányiová

Sviatok detí

V nedeľu 3.júna obecný úrad zorganizoval pre deti športové popoludnie na futbalovom ihrisku v Ľaukovej. Počasie nám vydržalo, a tak sme postupne privítali 64 detí spolu s rodičmi a starými rodičmi. Hneď pri vstupe boli deti obdarované originálnou perníkovou medailou od Janky Voskárovej a ovocným džúsikom od sponzora Jožka Kušniara. Deti súťažili na štyroch stanoviskách, kde si vyskúšali svoju šikovnosť aj trpezlivosť, za čo boli odmenené sladkým balíčkom. Využili tiež maľovanie na tvár, hojdačky a trampolínu. Ako občerstvenie sa podávali žemle s grilovaným mäsom, dospelých sme potešili čapovaným pivom. Ďakujeme organizátorom, ochotným dobrovoľníkom aj sponzorovi.

Ľ. Turčányiová

Privítali sme ďalších nových obyvateľov

V stredu 21. novembra sme oficiálne privítali spolu s rodičmi a príbuznými 8 novonarodených detí v Riečke. Po príhovore starostu obce a vystúpení detí z MŠ sa uskutočnil zápis do pamätnej knihy, odovzdanie darčekov a slávnostný prípitok našim novým spoluobčanom, ktorými sú :

 Alexandra Nosáľová,   nar. 7.4.2017, bytom Riečka 65

 Ela Angušová, 17.5.2017, bytom Riečka -Nevoľné

 Eduard  Žabka,  11.7.2017, bytom Riečka 248

 Mário Snopko,  17.7.2017, bytom    Riečka 106

 Tomáš Uhliar,   29.8.2017, bytom    Riečka - Nevoľné

 Tomáš Petrán,   25.9.2017, bytom    Riečka 139

 Tereza Petránová, 25.9.2017, bytom Riečka 139

 Emília Hanušovská,  16.10.2017, bytom  Riečka 129

 

Zase sme piekli v Riečke koláče

V poradí už 13. ročník regionálnej súťaže v pečení kysnutých koláčov sa konal 11.11. 2017 v miestnom kultúrnom dome. Okrem súťažiacich z Riečky, Tajova, Králik a Kordík nás aj tento rok poctili svojou účasťou ženy z Kulpína. Naše domáce ženy ponúkali na ochutnávku domáce pomazánky, Janko Tóth prezentoval výrobky z medu . Celým programom nás sprevádzal folklorista Marián Čupka, do poroty sme nominovali p. Motyčku a p. Hucmana. Aj keď víťazmi boli, ako vždy všetci, najlepšie koláče boli z Králik a Kordík. Našu obec dôstojne reprezentovali Anna Longauerová, Oľga Petránová a Františka Beňová. Ďakujeme všetkým zaangažovaným a tešíme sa na ďalší ročník.

Ľ. Turčányiová

Recepty na pomazánky

 

Uctili sme si našich seniorov

V mesiaci október sme pripravili pre našich seniorov posedenie v kultúrnom dome. Pri tejto príležitosti sme pogratulovali aj jubilantom : 70 rokov oslávil Jozef Holub, Anna Petráňová(189), Dagmar Hukelová, Zuzana Slamová, Edita Stránská. 80 rokov oslávila Elena Voskárová(150), Mária Rutšeková(Nevoľné), Veronika Kyšková, Margita Snopková. V programe vystúpili deti z materskej školy v Riečke, ktoré sami vyrobili aj rozdali darčeky pre našich hostí.

Ľ. Turčányiová

  

 

Slovenské národné slávnosti v Srbsku

Pravidelne každé dva roky sa zúčastňujú zástupcovia našej obce sviatku Slovákov v srbskej Vojvodine, preto sme v dňoch 3.-6. augusta prijali pozvanie na 56. Slovenské národné slávnosti, ktoré sa už tradične konali v Báčskom Petrovci. Hneď na úvod sme boli spolu s ďalšími delegáciami z Martina, Nitry, Ružomberka, Starej Ľubovne, Chorvátska a Srbska účastní slávnostného zastupiteľstva, kde nás privítal nový predseda Srdan Simic. V Slovenskom vojvodinskom divadle sme si pozreli otvárací kultúrny program, ktorý neskôr večer pokračoval v evanjelickom kostole. Naša riečanská delegácia v zložení Marián Spišiak, Jozef Baláž, Lýdia Škultétyová a Ľudmila Turčányiová bola pozvaná tiež na otvorenie jarmoku umenia v centre Báčskeho Petrovca, kde sa prihovoril prítomným a pozdravil našu partnerskú obec Kulpín náš starosta. Program bol ukončený večerným galakoncertom, kde sa predstavilo celkom 12 domácich folklórnych súborov. Aj napriek teplotám, ktoré presahovali 40 stupňov, sme si užili príjemnú atmosféru a srdečných pohostinných ľudí, ktorí nás každé ráno zobúdzali hlasným pokrikom: „Sladkospáči hlavu hore, slniečko je na obzore. Chytro bežkaj po žemličku, bozkať ocka aj mamičku.“

Ľ. Turčányiová 

 

 

Májový výlet do stredu Európy

Tento krát na druhý pokus nám počasie dovolilo uskutočniť naplánovaný turistický výlet do Kremnických hôr. Autobusom sme sa vyviezli nad obec Kremnické Bane, kde sme našli symbolický stred Európy a tiež gotický kostol sv. Jána Krstiteľa. Interiérom nás previedol miestny kapucín, ktorý nás zároveň oboznámil s jeho históriou. Naša cesta pokračovala do obce Krahule, odkiaľ sme už kráčali po svojich až na Skalku. Na vrchole pri vysielači sme sa pokochali krásnymi výhľadmi a pokračovali sme cez obnovený Gergelyho tunel až do Tajova. Tu nás čakalo zaslúžené občerstvenie a po krátkom oddychu sme sa cez najbližší kopec dostali domov. Ďakujeme organizátorom aj šoférovi za zdarný priebeh výletu.

Ľ. Turčányiová

 

účastníci turistiky "v strede Európy"  - fotografia 

 

Detský karneval

Počas fašiangového obdobia v nedeľu 19.februára sme sa aj my,  spolu s deťmi stretli v kultúrnom dome na našom karnevale. Organizátori sa športovo naladili aj obliekli a privítali deti krátkou ukážkou futbalového zápasu. Po predstavení 37 masiek pokračovali v športovom duchu aj súťaže.  V závere bola vylosovaná tombola, poďakovali sme organizátorom a sponzorovi -rodine Gašparovej. Za ochotu a čas ďakujeme aj Braňovi Hríbikovi a ženskému futbalovému oddielu s rozhodcom.

Ľ. Turčányiová

Novembrové pečenie koláčov

V sobotu 12. novembra sa konal už 12. ročník súťaže v pečení kysnutých koláčov v Riečke. Okrem našich susedov z Mikroregiónu: Tajov, Králiky, Kordíky, nás opäť poctili svojou návštevou cukrárky zo Spolku žien z Kulpína. Našu obec reprezentovali tento rok Táňa Libiaková, Mirka Šimiaková a Andrejka Žabka. Pri tejto príležitosti nám predsedníčka spolku Katarína Zorňanová pripomenula aj našu 10 ročnú spoluprácu, a to nielen slovne, ale aj krásnou tortou, ktorej autorkou bola Mária Skalická. Prihovoril sa tiež náš starosta Marián Spišiak a „aby sme v hanbe nezostali“ tortu s maľovaným ľudovým motívom v tvare srdca vyrobili Janka a Vierka Voskárové ako dar pre Kulpínčanky. Všetkých 5 družstiev upieklo viac ako 20 druhov kysnutých koláčov na sladko aj na slano, a tak ako po minulé roky, aj teraz boli udelené dve prvé miesta. Cenu poroty získala naša Riečka a cenu divákov susedný Tajov. V rámci sprievodného programu sme si pozreli výstavu ovocia a zeleniny našich záhradkárov, ručne zdobené perníky od Vierky Voskárovej, včelie produkty od Janka Tótha a ukážku varenia štiarcu. Celým programom nás sprevádzal folklorista Marián Čupka. Ďakujeme obci za zorganizovanie tejto peknej akcie a Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu. 

Ľ. Turčányiová

 

Popoludnie pre deti 

Pozývame všetky deti a rodičov na športové popoludnie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, ktoré bude na trávovom ihrisku v Ľaukovej, dňa : 5.júna 2016.  Začiatok je o 15,00 hod. Poplatok za dieťa s trvalým pobytom v obci je 1€. Prihlásiť sa môžete na obecnom úrade, alebo v materskej škole do 2.6.2016.

 

Plán kultúrno - športových akcií na rok 2016

 

Január            Vydanie RS č. 31

                        Detský karneval

                        Retrolyžovačka 4.ročník

 

Február          Ples športovcov

 

Marec             Stolnotenisový turnaj

                         Uvítanie detí do života

 

Apríl                Turistický výlet

 

Máj                 Futbalový turnaj v Riečke

                        Stretnutie pri prameni pátra Mateja

 

Jún                 MDD 5.6.2016

                       Rozlúčka s predškolákmi

                       Jánska hostina v Tajove 25.6.2016

 

Júl                  Deň ľudových tradícií na Králikoch 30.7.2016

                       Vydanie RS č. 32

 

August          Riečanská hostina 13.8.2016

                       4.stretnutie dôchodcov mikroregiónu v Tajove

 

September   Turistický výlet 1.9.2016

                       Mariánska púť v Tajove 15.9.2016

 

Október       Deň úcty k starším

                      Urbársky výstup na Vrchy 15.10.2016

                      Výstava ovocia a zeleniny

 

November  Súťaž v pečení kysnutých koláčov 12.11.2016

                     Pletenie adventných vencov na Kordíkoch

 

December  Mikuláš 3.12.2016 

                     Živý Betlehem 25.12.

                     Koncoročný výstup na Vrchy

             

        

 

Udalosti v obci

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 14. 4. 2024
slabý dážď 25 °C 12 °C
slabý dážď, mierny západný vietor
vietorZ, 5.09m/s
tlak1019hPa
vlhkosť51%
zrážky2.29mm

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

Natur-pack

Triedime odpad

Triedime odpad

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

hostina_20101221_1227111527