Menu
Obec Riečka
ObecRiečka

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15. 6. 2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

2/2021

Neuvedené

DataCentrum

Obec Riečka

20. 5. 2022

Zmluva o dielo

ZoD 1/2022

19 360,77 EUR

Radoslav Fodor

Obec Riečka

4. 5. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva 1/2022

120,00 EUR

Obec Riečka

Beáta Spišiaková

19. 4. 2022

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k Zmluve 2032/SZ007

Neuvedené

DETOX s.r.o.

Obec Riečka

8. 4. 2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva

Neuvedené

SSE a.s.

Obec Riečka

31. 3. 2022

Zmluva o dielo

01/2022

65 889,78 EUR Šesťdesiatpäťtisícosemstoosemdesiatdeväť Eur

RENOVIA s.r.o.

Obec Riečka

28. 3. 2022

Zmluva o spolupráci

01

1 000,00 EUR Jedentisíc Eur

Združenie miest a obcí Slovenska

Obec Riečka

23. 2. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv na CRZ

01/2022

525,00 EUR Päťstodvadsaťpäť Eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Riečka

11. 1. 2022

Príloha k Zmluve SZH1115201505

Príloha č. 1

Neuvedené

ENVI-PAK a.s.

Obec Riečka

20. 12. 2021

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

40,00 EUR Štyridsať

Ingrida Snopková

Obec Riečka

20. 12. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

820,00 EUR Osemstodvadsať

Mária Spišiaková

Obec Riečka

26. 7. 2021

Dodatok k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 01.06.2003

Dodatok č. 15

Neuvedené

obec Selce

Obec Riečka

1. 6. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme

405,00 EUR Štyristopäť Eur

VIP BAR Events SK s.r.o.

Obec Riečka

28. 5. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

49 324,60 EUR Štyridsaťdeväťtristodvadsaťštyri Eur 60/100

Renovia, s.r.o.

Obec Riečka

26. 5. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

4 420,26 EUR Štyritisícštyristodvadsať Eur

Milan Strieborný

Obec Riečka

14. 5. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

1 280,00 EUR Jedentisícdvestoosemdesiat Eur

SkyMaps s.r.o.

Obec Riečka

14. 5. 2021

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Riečka

14. 5. 2021

Zmluva o prepojení dokumentov na CUET

Zmluva

690,00 EUR Šesťstodeväťdesiat Eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Riečka

27. 4. 2021

Dohoda podielových spoluvlastníkov

Dohoda

Neuvedené

obec Tajov

Obec Riečka

15. 3. 2021

Dodatok k zmluve o výpožičke

Dodatok

Neuvedené

SR štatistický úrad

Obec Riečka

26. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Zmluva

Neuvedené

ENVIROPOL SK s.r.o.

Obec Riečka

22. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva

Neuvedené

DETOX s.r.o.

Obec Riečka

19. 1. 2021

Dodatok k zmluve o odchyte túlavých psov

Dodatok č. 1

72,00 EUR Sedemdesiatdva Eur

Regionálne centrum Slobody zvierat

Obec Riečka

14. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva

10,50 EUR Desať Eur 50/100

VARES s.r.o.

Obec Riečka

7. 1. 2021

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby

Zmluva

105,60 EUR Jedenstopäť Eur, šesťdesiat centov

SENIORKA n.o.

Obec Riečka

18. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

Neuvedené

SR štatistický úrad

Obec Riečka

16. 12. 2020

Dohoda

20/26/012/12

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Riečka

16. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

40,00 EUR Štyridsať Eur

GAMHA, s.r.o.

Obec Riečka

20. 11. 2020

Kúpna zmluva

KZ

170,00 EUR Jedenstosedemdesiat Eur

BT-Style s.r.o.

Obec Riečka

4. 11. 2020

Zmluva o zriadení mailových schránok

Zmluva

20,00 EUR Dvadsať Eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Riečka

26. 10. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

14 554,00 EUR Štrnásťtisícpäťstopäťdesiatštyri Eur

Ministerstvo financií SR

Obec Riečka

26. 10. 2020

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov

Zmluva o spolupráci

42,00 EUR Štyridsaťdva Eur

Regionálne centrum Slobody zvierat

Obec Riečka

16. 10. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA

590,00 EUR Päťstodeväťdesiat Eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Riečka

16. 10. 2020

kúpno-predajná zmluva

KZ

350,00 EUR Tristopäťdesiat Eur

obec Tajov

Obec Riečka

18. 8. 2020

Zmluva o zavedení a relizácii systému zberu z domácností s obsahom nebezpečných látok

2032/SZ007

Neuvedené

DETOX s.r.o.

Obec Riečka

26. 5. 2020

Zmluva o dielo

2/2020

18 701,30 EUR Osemnásťtisícsedemstojeden Eur 30/100

Renovia, s.r.o.

Obec Riečka

25. 5. 2020

Príloha č, 1

1

Neuvedené

ENVI-PAK a.s.

Obec Riečka

11. 5. 2020

Kúpna zmluva

01/2020

1 548,00 EUR Jedentisícpäťstoštyridsaťosem Eur

Rastislav Vajcík

Obec Riečka

25. 2. 2020

Zmluva o dielo

1/2020

4 968,50 EUR Štyritisícdeväťstošesťdesiatosem Eur 50/100

Radoslav Fodor

Obec Riečka

4. 2. 2020

Dodatok č. 03516/2019

03516/2019

50,00 EUR Päťdesiat

Slovenský pozemkový fond

Obec Riečka

4. 2. 2020

Dodatok č. 03517/2019

03517/2019

76,30 EUR Sedemdesiatšesť Eur 30/100

Slovenský pozemkový fond

Obec Riečka

3. 1. 2020

Kúpna zmluva

kúpna zmluva

1,00 EUR Jedno Euro

Ing. Jozef Švantner

Obec Riečka

18. 12. 2019

kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1,00 EUR Jedno Euro

Ing. Jozef Švantner

Obec Riečka

18. 12. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 1/12/2019

250,00 EUR Dvestopäťdesiat Eur

Ing. Marta Vrabová

Obec Riečka

26. 11. 2019

Zmluva o dielo

016/2019

33 588,00 EUR Tridsaťtritisícpäťstoosemdesiatosem Eur

Intersystem EU s.r.o.

Obec Riečka

22. 11. 2019

Zmluva o auditorskej činnosti

Zmluva

600,00 EUR Šesťsto

Ing. Cibulová Daniela

Obec Riečka

18. 11. 2019

Zmluva o dielo

1/11/2019

7 787,63 EUR Sedemtisícsedemstoosemdesiatsedem 0/63

Radoslav Fodor

Obec Riečka

13. 11. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

D201991722

91,80 EUR Deväťdestiatjeden Eur 0,80

Disig, a.s.

Obec Riečka

18. 10. 2019

Zmluva o vecnom bremene

Zmluva o vecnom bremene

Neuvedené

Obec Riečka

Urbariát, pozemkové spoločenstvo

16. 10. 2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

02542/2019-PKZO-B40150/19.00

76,30 EUR Sedemdesiatšesť Eur 30/100

Obec Riečka

Slovenský pozemkový fond

16. 10. 2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

02542/2019-PKZO-B40150/19.00

50,00 EUR Päťdesiat Eur

Obec Riečka

Slovenský pozemkový fond

2. 10. 2019

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Neuvedené

SR Finančné riaditeľstvo

Obec Riečka

30. 9. 2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

580,00 EUR Päťstoosemdesiat Eur

Miloš Spišiak a Jolana Spišiaková

Obec Riečka

23. 9. 2019

Banskobystrické regionálne združenie obcí“.

Zmluva o zriadení združenia obcí

Neuvedené

obce okresu BB

Obec Riečka

16. 8. 2019

Zmluva o spolupráci a propagácii

Zmluva o spolupráci

500,00 EUR Päťsto Eur

Stredné Slovensko OOCR

Obec Riečka

2. 8. 2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

370,00 EUR Tristosedemdesiat Eur

Jozef Holub a manž.

Obec Riečka

15. 7. 2019

Zmluva o dielo

15/2019

56 219,30 EUR Päťdesiatšesťtisícdvestodevätnásť Eur

Renovia, s.r.o.

Obec Riečka

11. 6. 2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

110,00 EUR Jedenstodesať Eur

Miroslav Petráň

Obec Riečka

4. 6. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o p oskytovaní služieb

550,00 EUR Päťstopäťdesiat Eur

Združenie obcí BioenergiaBystricko

Obec Riečka

21. 5. 2019

Dohoda o ukončení platnosti

Dohoda o ukončení

Neuvedené

Združenie obcí BioenergiaBystricko

Obec Riečka

21. 5. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

3 408,00 EUR Tritisícštyristoosem Eur

Pollux Steel s.r.o.

Obec Riečka

6. 5. 2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1,00 EUR Jedno Euro

Mgr. Pánisová

Obec Riečka

22. 3. 2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

150,00 EUR Jedenstopäťdesiat Eur

EJF.RIVER s.r.o.

Obec Riečka

8. 3. 2019

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

Neuvedené

obec Tajov

Obec Riečka

6. 3. 2019

Poistná zmluva

Poistná zmluva

119,00 EUR Jedenstodevätnásť Eur

Kooperativa a.s.

Obec Riečka

6. 3. 2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Neuvedené

Komensky s.r.o.

Obec Riečka

6. 3. 2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

10 000,00 EUR Desaťtiíc Eur

súkromná osoba

Obec Riečka

5. 2. 2019

Dodatok č. 13 k Zmluve o spoločnom stavebnom úrade

Dodatok č.13

201,00 EUR Dvestojeden Eur

obce okresu BB

Obec Riečka

9. 1. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

1 700,00 EUR Jedentisícsedemsto Eur

Obec Riečka

Agua core s.r.o.

2. 10. 2018

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií

001

Neuvedené

Obec Riečka

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU

3. 7. 2018

Zmluva o dielo

ZoD

12 747,44 EUR Dvanásťtisícsedemstoštyridsaťsedem Eur

Milan Strieborný

Obec Riečka

25. 6. 2018

Kúpna zmluva

kúpna zmluva

820,00 EUR Osemstodvadsať Eur

Mgr. Pánisová

Obec Riečka

18. 6. 2018

Zmluva o poskytovaní služby

43/5/2018

30,00 EUR Tridsať Eur

EKORECYKLING

Obec Riečka

13. 6. 2018

Nájomná zmluva

01/2018

405,00 EUR Štyristopäť Eur

EJF.RIVER s.r.o.

Obec Riečka

28. 5. 2018

Zmluva o dielo

01/2018

63 961,08 EUR Šesťdesiatritisícdeväťstošesťdesiatjeden Eur

Renovia, s.r.o.

Obec Riečka

6. 4. 2018

Zmluva o ochrane osobných údajov

ZO/2018A11084-2

34,00 EUR Tridsaťštyri

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Riečka

16. 1. 2018

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Právne služby

95,80 EUR Deväťdesiatpäť eur 80/100

JUDr.Patajová, JUDr. Pataj

Obec Riečka

1. 12. 2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

450,00 EUR Štyristopäťdesiat Eur

Ing. Juraj Vavrinčík VAPOL

Obec Riečka

29. 11. 2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

430,00 EUR Štyristotridsať Eur

Ing. Pavol Petrík

Obec Riečka

29. 11. 2017

Zmluva o dielo

171104

450,00 EUR Štyristopäťdesiat Eur

EU PROFI, s.r.o.

Obec Riečka

21. 11. 2017

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto Eur

Rímskokatolícky farský úrad

Obec Riečka

21. 11. 2017

Zmluva o spolupráci a propagácii

Zmluva o spolupráci

500,00 EUR Päťsto

Stredné Slovensko OOCR

Obec Riečka

3. 10. 2017

Zmluva o dielo

201710

21 989,65 EUR Dvadsaťjedentisícdeväťstoosemdesiatdeväť €

Rádio-opravovňa Milan Strieborný

Obec Riečka

11. 7. 2017

Zmluva o dielo

Z1/2017/051/04

93 110,00 EUR Deväťdesiattritisícjedenstodesať Eur

Doprastav

Obec Riečka

11. 7. 2017

Kúpna zmluva

02

100,00 EUR Jedensto Eur

Katarína Founis a Yoni Founis

Obec Riečka

7. 7. 2017

Kúpna zmluva

01

150,00 EUR Jedenstopäťdesiat €

JUDr. Planieta a manž. Lucia

Obec Riečka

21. 6. 2017

Zmluva o bezodplatnom prevode pozemkov

00387/2017

Neuvedené

Slovenský pozemkový fond

Obec Riečka

9. 6. 2017

Zmluva o dielo

05/2017

43 696,00 EUR Štyridsaťtritisícšesťstodeväťdesiatšesť

Renovia, s.r.o.

Obec Riečka

17. 3. 2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 098,00 EUR

Anna Lamperová

Obec Riečka

14. 3. 2017

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

605,00 EUR

MAPA Slovakia Digital s. r. o.

Obec Riečka

8. 3. 2017

kúpna zmluva

Kúpna zmluva

405,00 EUR

Ján Šepeľa a manž.

Obec Riečka

25. 5. 2016

Zmluva o kúpe pozemkov

Zmluva o prevode pozemkov

2 727,00 EUR

Anna Čermáková a ost.

Obec Riečka

9. 3. 2016

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR

Miloš Čermák

Obec Riečka

1. 2. 2016

Rekonštrukcia a modernizácia VO v obci Riečka

Dodatok č.6

0,00 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Riečka

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom

triedený odpad

48,95 EUR

Marius Pedersen

Obec Riečka

Zmluva o spolupráci a propagácii

Zmluva o spolupráci a propagácii

500,00 EUR

Stredné Slovensko OOCR

Obec Riečka

Dodatok ku kúpnej zmluve

Dodatok č. 1, 2

0,00 EUR

Anna Čermáková a ost.

Obec Riečka

Pavol Michalík

Kúpna zmluva

1 305,00 EUR

Obec Riečka

Pavol Michalík

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

60,00 EUR

Ing. Jozef Kreutz

Obec Riečka

poistenie obecného majetku

pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

235,23 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Riečka

poistenie majetku

Poistná zmluva

175,05 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Riečka

Revitalizácia športovej plochy v obci Riečka

Zmluva o dielo

1 400,00 EUR

Ing. Vladimír Kmeť

Obec Riečka

Zmluva o dielo

Kamerový systém v obci Riečka

35 641,13 EUR

VARES s.r.o.

Obec Riečka

Zmluva o spolupráci

OOCR

500,00 EUR

Obec Riečka

Stredné Slovensko OOCR

kúpna zmluva

kúpna zmluva

12,00 EUR

Obec Riečka

Anna Lajšová

Rekonštrukcia futbalových šatní

Zmluva o dielo č. : 1/2015

13 345,82 EUR

Richard Zöldy RIZO

Obec Riečka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, streda 17. 8. 2022
jasná obloha 32 °C 18 °C
jasná obloha, slabý severozápadný vietor
vietorSZ, 2.54m/s
tlak1011hPa
vlhkosť42%