Menu
Obec Riečka
ObecRiečka

Archív oznamov

zrušenie trvalého pobytu Chovan

zrušenie trvalého pobytu Caban

odhlásenie trvalého pobytu

jarné vypaľovanie trávy

Poľovnícka výstava v Malachove

Doplnky č. 5 k ÚPN Mesta Banská Bystrica

grafické znázornenie pri chove ošípanej

informácia o chove ošípanej

Regionálna integrovaná územná stratégia BBK

predchádzanie vzniku požiarov

čistenie komínov - plagát

 

Septembrový koncert v Evanjelickom kostole

 

OZNAM

Obecný úrad v Riečke oznamuje, že v dňoch : 7. a 8. 5. 2018  bude kancelária obecného úradu

zavretá z dôvodu čerpania dovolenky. Ďakujeme za pochopenie.

 

 

ochrana poľnohospodárskej pôdy - upozornenie 

 

 

OZNAM

Obecný úrad v Riečke oznamuje, že  dňa : 11.4.2018 (streda) úradujeme od 15,00 hod. 

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Zmena hodín pre verejnosť na Poštovom stredisku v Riečke : 

od 1.4.2018 

 

Pondelok - piatok : 06:30 -08:30

                              13:00 - 13.30

 

 

Ochrana lesov pred požiarmi

 

OZNAM

 

V našej obci sa uskutoční

zber elektrospotrebičov,

ktoré musia byť kompletné, nerozobraté

 

Odpad môžete sústrediť na priestranstve pri obecnom úrade do utorka  20.3.2018.

 

POZVÁNKA

 

Pozývame Vás na pravidelné zasadanie Obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční vo  štvrtok  22.2.2018  o 18,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Riečke.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Informácie starostu o pripravovaných prácach a podujatiach v obci
 3. Uznesenie, záver

 

 

V Riečke, 14.2.2018

 

 

                                                                  Ing. Marián Spišiak

                                                                  starosta obce

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

Pozývame všetkých občanov.

 

 

 KARNEVAL - zmena termínu !!!!

 Pozývame všetky detičky a rodičov

 na karneval, ktorý sa uskutoční

 dňa 25.2.2018 (nedeľa)

o 16:00hod

v Kultúrnom dome v Riečke

 

 

OZNAM URBARIÁTU

 

Urbariát, p.s. Riečka ponúka na predaj palivové drevo, v cene 40€/m3. Ťažiť sa bude v jarných mesiacoch. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade v Riečke. 

 

POZVÁNKA

Pozývame Vás na pravidelné zasadanie Obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční v piatok  15.12.2017  o 18,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Riečke.

 

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Návrh rozpočtu obce na rok 2018 a informatívny rozpočet na roky 2019-2020
 3. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020
 4. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2017
 5. Plán práce kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
 6. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na I. polrok 2018
 7. Žiadosti, rôzne
 8. Uznesenie, záver

 

 

 

 

V Riečke, 8.12.2017

 

 

                                                                  Ing. Marián Spišiak

                                                                  starosta obce

 

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

Pozývame všetkých občanov.

       

 Oznamujeme občanom, že zber plastov z domácností bude v mesiaci december dňa : 4.12.2017

a ďalší zber bude  až v januári - 3.1.2018 a 29.1.2018

 

 

OZNAM

Obecný úrad v Riečke oznamuje, že v dňoch : 27.-28.11.2017 bude kancelária obecného úradu

zavretá z dôvodu účasti pracovníčok na školení. Ďakujeme za pochopenie.

V súrnych prípadoch volajte starostu obce, na tel.č. : 0905 634151

 

 

POZVÁNKA

 

Pozývame Vás na pravidelné zasadanie Obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční vo štvrtok  16.11.2017  o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Riečke.

Program:

 1. Otvorenie
 2. VZN obce o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb

           na trhových miestach

 1. Trhový poriadok    
 2. Žiadosti, rôzne
 3. Uznesenie, záver

 

V Riečke, 6.11.2017

 

 

                                                                  Ing. Marián Spišiak

                                                                  starosta obce

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

Pozývame všetkých občanov.

 

 

Pečenie kysnutých koláčov - 13.ročník 

sa uskutoční v sobotu 11.11.2017 so začiatkom o 14,00 hod. v Kultúrnom dome v Riečke. 

 

 

Výsledky volieb do VÚC, ktoré sa konali 4.11.2017

Počet voličov                                                          644

Zúčastnilo sa                                                          360 (55,9 %)

Počet platných hlasov na poslancov                       345

Počet platných hlasov na predsedu                        354

 

Výsledky volieb do VÚC

 

výrub drevín

 

OZNAM

 

Oznamujeme občanom,  že tento týždeň je pri obecnom úrade pristavená vlečka na veľkoobjemový odpad.

Žiadame občanov, aby pri ukladaní odpadu dodržiavali určité pravidlá. Vlečka bude pristavená podľa potreby viackrát. Odpad je potrebné ukladať tak, aby zaberal čo najmenší priestor. Pokiaľ je vlečka už plná, nedávajte odpad na zem, ale vyčkajte, kým bude znova pristavená  prázdna vlečka.

Zber potrvá do piatku – 29.9.2017

 

 

OZNÁMENIE

V našej obci prebieha oprava štátnej cesty. Z toho dôvodu 

prosíme občanov, aby boli ohľaduplní a trpezliví pri obmedzení premávky a podľa potreby obmedzili 

v týchto dňoch používanie štátnej cesty. 

 

 

   Voľby do VÚC 2017 - informácia 

 

POZVÁNKA - zmena termínu  !!!

 

Pozývame Vás na pravidelné zasadanie Obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční vo štvrtok  7.9.2017  o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Riečke.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba prísediaceho na  Okresný súd v Banskej Bystrici
 3. VZN obce o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
 4. Žiadosti, rôzne
 5. Uznesenie, záver

 

V Riečke, 30.8.2017

 

 

                                                                  Ing. Marián Spišiak

                                                                  starosta obce

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

Pozývame všetkých občanov.

 

 

OBEC RIEČKA

 

 pozýva

na turistický výlet

Trasa:

Stanica Popradské pleso – Popradské pleso – symbolický cintorín                 0,50+ 0,30 min.

Cintorín – Ostrva sedlo                                                        1 hod.

Sedlo – Batizovské pleso                                                      1,30 h.

Batizovské pleso – Sliezsky dom                                          0,30 hod.

Sliezsky dom – Tatranská polianka                                      1,50 hod.

Cca 6,5 hod. bez započítania oddychových prestávok

v piatok:        1.9.2017

Odchod autobusu ráno o : 5,00 hod.

Poplatok : 5 €

Prihlásiť sa môžete na OÚ do 28.8.2017.

 

 

Riečanská hostina - plagát

 

Oznam

Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť  oznamuje, že v našej obci prebieha od 31.7.2017  rekonštrukcia vodovodu a z toho dôvodu bude obmedzená doprava v úseku cesty od Dolnej zastávky po Materskú školu až do ukončenia prác. 

 

 

POZVÁNKA

 

Pozývame Vás na mimoriadne zasadanie Obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční v stredu  26.7.2017  o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Riečke.

 

 

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Opravy miestnych komunikácií v súvislosti s opravou hlavnej cesty
 3. Žiadosti, rôzne
 4. Uznesenie, záver

 

 

 

 

 

V Riečke, 21.7.2017

 

 

                                                                  Ing. Marián Spišiak

                                                                  starosta obce

 

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

Pozývame všetkých občanov.

 

OZNAMY

 

V našej obci sa uskutoční

zber elektrospotrebičov,

ktoré musia byť kompletné, nerozobraté

 

a zber kovového odpadu

 

Odpad môžete sústrediť na priestranstve pri obecnom úrade do pondelka  24.7.2017.

 

Mapový portál
 

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál obce Riečka, ktorý je dostupný po kliknutí na nasledujúci odkaz

https://mobec.sk/riecka

prípadne v menu pod položkou:

Informácie pre občanov – mapový portál

Cez uvedený mapový portál obce môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať si listy vlastníctva, súpisné čísla, prípadne služby v obci.

 

 

 

OZNAM

 

Obec Riečka ponúka na prenájom priestory predajne Potravín v centre obce.

 

Žiadosti o prenájom priestorov môžete doručiť na Obecný úrad v Riečke.

 

Bližšie informácie poskytne Obecný úrad v úradných hodinách, alebo na tel.č. :

048/4197203, 0905634151

 

Informácie pre voličov - BBSK

 

zrušenie trvalého pobytu

 

POZOR !!!

 

OZNAM PRE OBČANOV

V našej obci bude dňa  :

 

     8. júna 2017    v čase od 7,30 – 15,30 hod. 

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.      

Prerušenie elektriny je plánované podľa rozpisu zo SSE - Distribúcia, a.s. Žilina v týchto častiach  obce: 

- Riečka - Nevoľné 

 

 

  V našej obci bude dňa  :

 

     18.5.2017   v čase od 7,30 – 13,30 hod. 

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.      

Prerušenie elektriny je plánované podľa rozpisu zo SSE - Distribúcia, a.s. Žilina v týchto častiach  obce: 

- Za Tonkov, Závoz, Za Žabkov

 

 

 

POZVÁNKA

 

Pozývame Vás na pravidelné zasadanie Obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční v piatok 21.4.2017  o 18,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Riečke.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Informácie zo zasadnutia  komisií OZ
 3. Návrh rekonštrukcie miestnych komunikácií v roku 2017
 4. Informácie starostu zo stretnutí a porád
 5. Schválenie výšky príspevku na opravu strechy kostola
 6. Uznesenie, záver

 

 

 

 

V Riečke, 13.4.2017

 

                                                                                  Ing. Marián Spišiak

                                                                                  starosta obce

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

Pozývame všetkých občanov.

 

 

 

 

O Z N A M

 

Oznamujeme občanom, že vývoz pevného domového odpadu, ktorý mal byť pôvodne v pondelok 17.4.2017 bude už

v sobotu 15.4.2017.

 

O Z N A M

Obec Riečka pripravuje spolu so susednými  obcami Mikroregiónu vydanie kalendára na rok 2018. Prosíme preto občanov, ktorí môžu poskytnúť staršie dobové fotografie zo spoločenského života obce, aby tieto doniesli na obecný úrad.

Po zoskenovaní sa fotografie ihneď vrátia majiteľom.

 

 

 

OZNAMY

 

V našej obci sa uskutoční

zber elektrospotrebičov,

ktoré musia byť kompletné, nerozobraté

a tiež zber drobného kovového odpadu. 

Odpad môžete sústrediť na priestranstve pri obecnom úrade do pondelka  27.3.2017.

 

Odvoz konárov: 

- kto potrebuje  odviezť konáre  zo záhrady, nech to nahlási na OÚ tel.č.: 4197203 

 

 

 

POZVÁNKA

 

Pozývame Vás na pravidelné zasadanie Obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční

v piatok 24.2.2017 o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Riečke.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Správa kontrolórky obce
 3. Informácia o bezodplatnom prevode pozemkov medzi  SPF a Obcou Riečka
 4. Rôzne
 5. Uznesenie, záver

 

 

 

 

 

V Riečke, 9.2.2017

 

 

 

                                                                                  Ing. Marián Spišiak

                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

Pozývame všetkých občanov. 

 

 

OZNAM  

Stredoslovenskej vodárenskej a prevádzkovej spoločnosti Banská Bystrica 

- rodinné domy budú spoplatnené podľa tarifnej skupiny T1

Ceny vodného a stočného od 1.1.2017

 

predaj časti obecného pozemku manželom Šepeľovcom

 

 

POZOR !!!

OZNAM PRE OBČANOV

 

V našej obci bude dňa  :

 

     7.12.2016 v čase od 7,00 – 16,30 hod. 

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.      

Pečenie kysnutých koláčov 2016 - pozvánka

POZVÁNKA

Pozývame Vás na pravidelné zasadanie Obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 20.10.2016 o 18,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Riečke.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Informácie o uskutočnených a plánovaných prácach v obci
 3. Informácie o uskutočnených a plánovaných podujatiach v obci
 4. Plánované zámery v obci v roku 2017
 5. Rôzne
 6. Uznesenie, záver

V Riečke, 13.10.2016

Ing. Marián Spišiak

 starosta obce

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.

Pozývame všetkých občanov.

POZOR !!!

OZNAM PRE OBČANOV

V našej obci bude v termíne  :

-  12.10.2016 v čase od 7,30 – 15,30 hod. - časť Riečka - Nevoľné

-  13.10.2016 v čase od 7,30 – 15,30 hod. - obec Riečka 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.      

Udalosti v obci

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 25. 7. 2024
jasná obloha 24 °C 13 °C
jasná obloha, mierny severný vietor
vietorS, 4.28m/s
tlak1013hPa
vlhkosť51%

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

Natur-pack

Triedime odpad

Triedime odpad

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria